Barnedrapsmann får ikke slippe fri

Sør-Trøndelag tingrett sier nei til å prøveløslate en 53 år gammel nordtrønder som i 2003 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept og voldtatt sin stedatter.

Trondheim tinghus

Tingretten vil ikke prøveløslate 53-åringen som i 2003 ble dømt for drap og voldtekt av sin egen stedatter.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Mannen søkte tidligere i år om å bli løslatt på prøve, og saken var oppe i tingretten i forrige uke.

53-åringen drepte og voldtok sin stedatter i Steinkjer høsten 2002, og i 1987 drepte han sin samboer i Namsos. Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes advarte under rettssaken mot å slippe mannen fri fra fengselet.

– Gjentakelsesfare

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Bjørn Kristian Soknes førte saken for påtalemyndigheten i Sør-Trøndelag tingrett.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at det fortsatt foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og det er grunnen til at vi har tatt ut tiltale, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, som var aktor under saken i Sør-Trøndelag tingrett.

«Grufulle, umenneskelige og frastøtende». Slik beskrev Inderøy tingrett mannens handlinger i 2003 etter at han drepte stedatteren. Retten fant den gangen ingen formildende omstendigheter.

53-åringen søkte også om prøveløslatelse for to år siden, men retten slo da fast at han fortsatt var like farlig for samfunnet som da han ble dømt.

Dommen var enstemmig, og «retten mener tiltaltes handlinger gir uttrykk for total mangel på empati».

Sør-Trøndelag har altså behandlet saken på nytt, og konklusjonen er den samme som i 2014. Mannen får ikke slippe fri på prøve.

– Gradvis overgang til frihet

Tingretten skriver at det fortsatt foreligger fare for at han på nytt vil begå alvorlige volds- og seksualforbrytelser dersom han prøveløslates nå. Retten mener også at en framtidig prøveløslatelse bør skje i form av en gradvis og nøye planlagt overgang til frihet.

Men samtidig mener tingretten det ikke er praktisk og økonomisk mulig å få etablert et tilbud for mannen utenfor anstalt som innebærer en så tett oppfølging som samfunnsvernet krever.

Advokat Andre Marthinussen Larsen representerte 53-åringen i retten, men ville ikke kommentere saken overfor NRK.