Drepte stedatter i Steinkjer – nå vil han prøveløslates

I 2003 ble han dømt til 21 års forvaring for å ha drept og voldtatt sin stedatter. Tirsdag møter 53-åringen i tingretten da han ønsker å bli løslatt på prøve.

Drap Steinkjer.

Bildet ble tatt etter domsavsigelsen i 2003. Den dømte føres tilbake til fengselet.

Foto: Stian Manka / SCANPIX

I 2002 drepte og deretter voldtok den nå 53 år gamle mannen stedatteren sin i Steinkjer. Nå ønsker mannen prøveløslatelse, og rettssaken starter tirsdag i Sør-Trøndelag tingrett.

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at det fortsatt foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og det er grunnen til at vi har tatt ut tiltale, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, som skal føre saken for påtalemakten.

«Total mangel på empati»

Dette er andre gang mannen sitter inne for drap. På 1980- og 90-tallet sonet 53-åringen sju år i fengsel etter å ha kvalt sin 19-årige samboer i Namsos i 1987.

Han kom ut av fengsel i 1994, og to år senere flyttet han sammen med mora til jenta han drepte i 2002. I retten forklarte han at han ikke mente å drepe jenta, men at han bare tenkte på sex.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Førsteadvokat Bjørn Kristian Soknes fører saken for påtalemyndigheten, som mener mannen ikke bør prøveløslates.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

«Grufulle, umenneskelige og frastøtende», var ord retten brukte om handlingene i dommen mot tiltalte. Mannen ble i Inderøy tingrett dømt til 21 års forvaring, og retten fant ingen formildende omstendigheter.

Mannen søkte også om prøveløslatelse for to år siden, men retten slo da fast at han fortsatt var like farlig for samfunnet som da han bli dømt.

Dommen var enstemmig, og i dommen sto det at «retten mener tiltaltes handlinger gir uttrykk for total mangel på empati».

Tre sakkyndige legger frem sin vurdering

Tirsdag skal tre sakkyndige legge frem vurderingene sine av tiltalte.

– Det vil kanskje være rettens viktigste grunnlag for å ta stilling til om det foreligger en gjentakelsesfare eller ikke. Vår oppfatning er at det foreligger en slik fare, sier Soknes.

– Betyr det at de sakkyndige vil si at han ikke bør komme ut i samfunnet på prøve?

– Det gjenstår å høre, men vi mener at de erklæringene som er fremlagt underbygger vår oppfatning, sier Soknes.

Advokat Andre Marthinussen Larsen representerer tiltalte i retten, men sier til NRK at han ikke har noen kommentar nå. Det er satt av to dager til saken i Sør-Trøndelag tingrett.