Normal

Bare 5 trønderske kommuner er store nok

Det er bare fem trønderske kommuner som innfrir minstekravet til antall innbyggere dersom forslaget fra ekspertutvalget blir vedtatt.

Jan Tore Sanner og Signy Irene Vabo

Professor Signy Irene Vabo overleverte mandag rapporten fra ekspertutvalget til kommunalminister Jan Tore Sanner.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ekspertutvalget som regjeringa har nedsatt la fram sin rapport i dag, og der heter det at kommunene bør ha minst 15.000 til 20.000 innbyggere.

Utvalget mener at et innbyggergrunnlag på 15.000 til 20.000 er nødvendig for at kommunene skal kunne gi et skikkelig tjenestetilbud innen brede tjenester. Størrelsen er også nødvendig for å sikre gode nok fagmiljø i spesialiserte tjenester, som for eksempel i barnevernstjenesten.

Må søke sammenslåing

Det er bare Trondheim, Melhus, Stjørdal, Steinkjer og Levanger som har flere enn 15000 innbyggere i Trøndelag. Namsos og Verdal ligger like oppunder. De aller fleste av de andre kommunene må forberede seg på sammenslåing.

Utvalget mener det er nødvendig med så store kommuner for å ivareta lovpålagte oppgaver.

Ørland + Bjugn = for liten kommune

Den siste kommunesammenslåing som ble forsøkt i Trøndelag var mellom Ørland og Bjugn. Til sammen ville disse to kommunene ikke komme opp i mer enn snaue 10.000 innbyggere, noe som er for lite ifølge ekspertene.

Det er tidligere presentert forslag om at alle Fosen-kommunene burde slå seg sammen, det vil gi en befolkning på vel 24.000.

Dersom kommunene i Namdal går sammen vil det gi 35.000 innbyggere, nesten 15.000 av disse bor i Namsos.

En sammenslåing av Hitra og Frøya vil ikke gi mer enn drøye 9.000 innbyggere.

André Nikolai Skjelstad

André Skjelstad er stortingsrepresentant for Venstre i Nord-Trøndelag.

Foto: Johan-Arnt Nesgård/Trønder-Avisa

Tror geografi vil avgjøre

Andre Skjelstad er stortingsrepresentant for Venstre i Nord-Trøndelag, og sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Han mener mye av det utvalget presenterer lover godt.

– Jeg tror det er nødvendig med større, og dermed færre kommuner for å ivareta alle interkommunale oppgaver, sier han.

Han tror geografien også vil spille inn når nye kommunegrenser skal trekkes opp, men poengterer at kommunereformen er en demokratireform og en oppgavereform.

Han har forståelse for at mange reagerer på at utvalget går for et innbyggertall på minst 15.000 til 21.000, men det mener Skjelstad må sees på som veiledende.


– Geografien er jo der, sier han.


Mange av de minste kommunene i Trøndelag ligger langt unna andre større kommuner, og det vil de også gjøre selv om de blir slått sammen.

– For disse kommunene er det ikke sikkert at det er naturlig å tilhøre en større kommune fordi geografien begrenser, sier Skjelstad.

Han mener en kommunereform, som nå er foreslått, vil føre til at makt vil bli flyttet fra Staten til kommunene.

– Det er viktig at avgjørelser blir tatt nærmest mulig innbyggerne, sier han.