Arbeiderpartiet vant striden om Trondheim Spektrum

Et flertall i byutviklingskomiteen går inn for at den nye storbyhallen bygges på Nidarø. Det er klart etter et ekstraordinært møte i komiteen onsdag kveld.

Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen gikk med seks av elleve stemmer inn for bygging av den nye hallen på Nidarø. Saken skal behandles av Bystyret 15. desember.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Mange har engasjert seg i saken om hvor nye Trondheim Spektrum skal bygges. Tidligere i år demonstrerte 1300 mot bygging på Nidarø.

I vår gikk et enstemmig bygningsråd inn for at den skal bygges på Øya i Trondheim. Men etter mange protester, folkemøter og demonstrasjonen bestemte Bystyret at rådmannen skulle utrede de ulike forslagene på nytt.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Slik ser arkitektene for seg at den nye storhallen kan se ut når den er ferdig. Om det bygges ut på Øya kan hallen stå ferdig i løpet av 2019.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Byutviklingskomiteen bestemte onsdag kveld at de skal råde Bystyret i Trondheim å bygge Trondheim Spektrum på Nidarø.

Arbeiderpartiet fikk støtte av Senterpartiet. Dermed ble Høyre nedstemt og rådmannens forslag vedtatt. Det var til slutt seks av de elleve representantene som stemte for bygging på Nidarø.

– Vi mener Nidarø er uegnet til storbyhall. Vi vil ha en ny utredning for å se på andre alternativer, sa Høyres Michael Momyr etter møtet.

Komiteens leder, Ferhat Güven (Ap) mener det nå er på tide å gå videre.

– Vi har allerede brukt lang tid på denne saken. Nå er det på tide å gå videre

Den endelige beslutningen i saken blir tatt 15 desember.

Ekstraordinært møte

Rådmann Morten Wolden åpnet møte med å legge fram sin utredning. Han kom fram til at Øya var det beste alternativet.

Trond Åm fra Venstre mener Sluppen er et godt alternativ. Han mener det fins private aktører som kan tenke seg å være med å betale for et anlegg på Sluppen. Åm mener man bør utrede mer nøye om firma som Coop og Kjeldsberg kan bidra økonomisk.

På innlegget til Åm svarte rådmannen at han har hatt flere møter med Coop og Kjeldsberg for å om de kan bidra. De har signalisert at de kan være med i en størrelsesorden på 500 millioner. Rådmannen sier at dette uansett blir for lita og at de krever at kommunen selv må betale.

Formannskapet har tidligere bestemt at kommunen kun skal være leietaker i det nye anlegget, og de har ikke satt av penger til å betale. En ny hall er beregnet å koste 1,5 milliarder kroner. I tillegg vil det koste over 200 millioner å rive dagens anlegg på Nidarø.

Rådmannen sier også at de ikke kan gå i forhandlinger med Kjeldsberg og Coop fordi de da vil få trøbbel med anbudsreglementet.

rådmann i Trondheim, Morten Wolden

Rådmann Moten Wolden mener Nidarø er det eneste alternativet dersom en ny hall skal bygges nå.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

ÅM foreslo også å gå i dialog med private aktører om finansieringen av hallen. Det er ikke komiteleder Ferhat Güven enig i.

– Det vil uansett være kommunen som må ta hoveddelen av regningen, og det er ikke aktuelt" sier Güven.

Tettere utbygging av boliger

Trond Åm fra venstre mener Rådmannen i sin utredning har utnytter Øya-området for dårlig. Han mener det er mulig for en tettere utbygging av boliger enn det rådmannen har regnet på.

Åm sier at dersom det bygges boliger på 4–5 etasjer vil det kunne gi Øya bedre økonomi. Åm mener rådmannen i sin rapport har regnet med 3-etasjers boliger, noe som fører til en for dårlig utnyttelse av området.

Komiteleder Ferhat Güven mener folk i byen er forledet om de tror alternativet til Nidarø er at det skal bygges park der.

– Det er det uansett ikke penger til. Mange i det offentlige ordskiftet må ha misforstått når de snakker om park, sier Güven.

Han får støtte av Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne.

– Å bygge park på Nidarø er helt urealistisk, sier Renolen.

Åm fra venstre understreker også at man ikke kan håpe på park i hele området, fordi det trengs boliger nært sentrum.

Nidarø storhall

Kritikerne har ment at den nye storhallen blir for ruvende i landskapet og legger beslag på for mye areal. Flere naboer ønsker å fjerne Trondheim spektrum og bygge en park på tomta.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur