Hastebehandler storhallplaner

Denne uka legger rådmannen fram sin nye utredning om hvor en storhall i Trondheim bør ligge. Rådmann, Morten Wolden, er klar på at de har hatt det travelt med å få den ferdig.

Slik tenker Trondheim kommune at den nye storhallen på Nidarø i Trondheim blir seende ut om den bygges der hvor dagens hall er. Det er mange meninger om hvordan området burde brukes, og Midtnytt tok turen til Nidarø for å se nærmere på saken.

– Det vi har gjort nå er gjort på veldig kort tid og det er en del usikkerhetsmomenter knytta til den, sier rådmannen.

rådmann i Trondheim, Morten Wolden

Rådmann i Trondheim, Morten Wolden, sier utredninga som legges fram torsdag eller fredag denne uka, kommer med en anbefaling om hvor storhallen bør bygges.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Han og resten av staben er i ferd med å ferdigstille den nye utredninga av storbyhallplanene i Trondheim. De siste ukene har diskusjonen rast rundt planene om å bygge ut Trondheim spektrum på Øya.

– Det vi er bedt om, er å utrede de forskjellige alternativene. Vi legger fram plusser og minuser ved alternativene i tillegg til en kostnadsberegning, sier Wolden.

Høylytt diskusjon

Temperaturen rundt plasseringen av den nye storhallen har vært høy. I vår gikk et enstemmig bygningsråd inn for at den skal bygges på Øya i Trondheim.

Men da folk fikk se tegningene begynte diskusjonen for alvor.

Naboer reagerte på størrelsen, på trafikken den vil medføre og at byen heller trenger en park på området. I sommer snudde også Høyre og gikk med på en omkamp om planene på Nidarø.

Siden har det vært både folkemøter og demonstrasjoner mot utbyggingsplanene.

I september bestemte Bystyret at rådmannen skulle utrede de ulike forslaga på nytt. Det er denne utredninga som presenteres i løpet av uka.

– Jeg tror man vil få et klarere bilde av kostnader knytta til de ulike alternativene enn tidligere, sier Wolden.

De har sett på alle alternativene som ligger på bordet. I tillegg til Nidarø er det foreslått å bygge storhallen på Brattøra, Dragvoll, Tempe og Sluppen.

– Jeg tror vi legger fram et godt saksframlegg. Men for å få fram de gode alternativene, så trengs et helt annet tidsperspektiv. Vi har ment at man trenger en konseptvalgutredning. En sånn utredning, om man gjør det slik Staten gjør, tar ofte halvannet til to år, sier Wolden.

Protestmøte storhall Torget Trondheim 1

I midten av november møtte flere hundre personer opp for å demonstrere mot planene om utbygging på Øya.

Foto: Lars Erik Skjersæth / NRK

– På tide å bestemme seg

I Trondheim spektrum går en spent daglig leder og venter på at kommunen skal bestemme seg. Ole Eriksen og resten av Trondheim spektrum AS satte i gang med å planlegge utbygginga da de hadde et enstemmig vedtak med seg i fjor. Men nå er arbeidet stansa i påvente av at kommunen skal bestemme seg igjen.

– Det er kjempebra med engasjert. Det skulle vel egentlig bare mangle. Men det kom litt seint, sier Eriksen.

Han ivrer etter å komme i gang med utbyggingen slik at en ny hall kan stå klar til EM i håndball for kvinner i 2020.

– Jeg føler vel at man har tenkt i ganske mange år og sett på veldig mange alternativer. Det er på tide at det blir bestemt noe nå, sier Eriksen.

Nidarø storhall

Naboene frykter den nye hallen vil bli så høy at den vil dominere landskapet for mye.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur