Tiltalt for underlivsskjending for tredje gang

51- åringen fra Nord-Trøndelag som to ganger tidligere er dømt for å ha skadet kvinner i underlivet, møtte i dag i Frostating lagmannsrett igjen.

Frostating Lagmannsrett

Frostating lagmannsrett i dag. Akor Per Morten Schjetne t.v. og forsvarer Sidsel Katralen.

Foto: Geir Wennberg

Den 51 år gamle steinkjermannen har tidligere vært involvert i to andre saker der kvinner har fått store skader i underlivet som følge av hans spesielle mishandling.

I Inntrøndelag tingrett avviste den skadde kvinna i denne tredje saka, at hun var mishandla av mannen, som hun da hadde et forhold til. Hun hevda i retten at skadene hun fikk skyldes fall mot en sengestolpe, noe som retten fant å ikke kunne avvise som den reelle årsaken.

I saken som i dag var til ankebehandling første dag i Frostating lagmannsrett, sa kvinna, til forskjell fra hva hun forklarte i tingretten, at fallet mot sengestolpen som påførte henne smerter og blod i underlivet, kan ha blitt etterfulgt av mishandling fra den siktedes side.

Ny forklaring endrer ikke mye

– Det at hun nå ikke kan utelukke dette, forandrer egentlig ingen ting, sier forsvarer Sidsel Katralen til NRK. Det blir en hypotese hun framsetter.

Katralen viser til at kvinna har manglende hukommelse for tida da overgrepet kan ha funnet sted.

Kvinna har innrømt å ha vært sterk rusa i flere dager omkring den tida hun fikk skadene i underlivet.

Forholdet fant sted for to år siden. Den skadde kvinna måtte gjennomgå en større operasjon i underlivet ved St. Olavs Hospital.

Betrodde seg til venninne

Beslaglagte tapetkniver

En del av politiets bevismateriale mot 51-åringen.

Foto: Kari Sørbø / NRK

I juni 2011 kom det fram at hun hadde betrodd seg til ei venninne og fortalt at det var steinkjermannen som hadde skadet henne. Dette skal venninna ha bekrefta i politiavhør, men avviste det altså under tingrettsbehandlinga av saka.

Aktor mener tiltalte bør dømmes til forvaring.


Med to tidligere domfellelser, er det nærliggende med gjentakelsesfare for liknende forhold, ifølge statsadvokat Per Morten Schjetne.

Utfordringa for aktoratet blir at den fornærmede 44 år gamle kvinna innrømmer å huske så lite av hva som eventuelt kan ha skjedd.

Den 51 år gamle tiltalte kommer rett fra soning i den mye omtalte Østersundsaken, der hans kjæreste den gang ble funnet død i ei campinghytte med store skader i underlivet.