Normal

Anmelder firma for å ha dumpet miljøgifter

Dykkere har tatt bilde av det de mener er asbestholdige eternittplater som er dumpa i havet ved renoveringen av Asenvågøy fyrstasjon. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener dette er miljøkriminalitet.

Eternitt som trolig inneholder asbest

Mengder med bygningsavfall er funnet i sjøen utenfor Asenvågøy fyr i Bjugn kommune. Renovatøren av fyret anmeldes for ulovlig dumping.

Foto: Ronny Håskjold/ Jon Mikael Simonsen. / Privat

Skifer, stålsøppel og eternittplater som trolig inneholder asbest. Det er noe av bygningsavfallet som er funnet i sjøen utenfor Asenvågøy fyr, 9 km nordvest for Lysøysund i Bjugn kommune.

– Her er det ikke noen som har hatt uflaks og bare mista litt søppel, sier Ronny Håskjold. Han er en av dykkerne som gjorde funnet.

Han er sjokkert over mengden søppel de fant på havbunnen.

– Vi var ute i sjøen i 40 minutter. Svømte frem og tibake på et område tilsvarende 50 kvadratmeter. Der fant vi ulikt søppel hele tiden, sier han.

Avfall i sjøen utenfor Asenvågøy fyr
Foto: Ronny Håskjold/ Jon Mikael Simonsen / Privat

Uro-patruljen reagerer på funnene

Byggebransjens uro-patrulje i Trondheim, reagerer på bildene. Patruljen har tidligere anklaget firmaet Bioconsult, nå Kulturminnekompaniet, for miljøkriminalitet, etter at de skal ha brent byggeavfall og eternitt (inneholder miljøgift, red.anm.) på øya. Det var dette firmaet som fikk oppdraget med å renovere fyrstasjonen i 2014.

Patruljens leder, Vidar Sagmyr, mener firmaet på den måten kan levere billige anbud.

– Vi tror at store deler av asbestplatene som var tatt av under renovering ikke ble levert til gjenvinning. Opptil halvparten av det som burde vært levert inn har forsvunnet. 100 kg ble levert i april i fjor, men det burde vært levert mellom 160 og 200 kg, sier Sagmyr, som frykter at restene ble dumpet på sjøen. Derfor anmelder de renoveringsfirmaet.

Bygningsavfall, asbestholdig eternitt og vinduer ble brent på bål under renovasjonen av Asenvågøy fyr i Bjugn. Det mener Byggebransjens uropatrulje i Trøndelag. De anklager entreprenøren for en rekke lovbrudd.

Firmaet var også i hardt vær i august, da det ble beskyldt for uforsvarlig renovering av Tingvoll kirke i Møre og Romsdal.

Kystverket må rydde opp

Det er Kystverket som har engasjert entreprenøren. Nå må de rydde opp etter det Miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener er ulovlig avfallshåndtering. Det sier avdelingas leder, Stein Arne Andreassen.

– Sånn skal vi ikke ha det. Kystverket må hente opp avfallet, enten det ligger på land eller i sjøen, sier Andreassen.

Kystverkets regiondirektør i Midt-Norge, Harald Tronstad, lover å rydde opp.

– Vi engasjerer entrepenører og dette bekymrer oss. I denne saken har vi fått dokumentasjon på at avfallet er håndert på forskriftsmessig måte, men disse bildene viser at vi må rydde opp å sjekke om vi kan være skyld i dette, sier Tronstad.

Harald Tronstad

Kystverkets regiondirektør i midt-Norge, Harald Tronstad, skal ettergå om Kystverket har noe skyld i saken.

Foto: Inger Johanne Ruset / NRK

Entreprenøren kjenner seg ikke igjen i beskyldningene

I en e-post til NRK, skriver Kulturminnekompaniets leder, Bård Strømgren:

– Ingen av våre ansatte har kastet asbestholdig materiale på sjøen.

Vi har tidligere dokumentert transport og levering av demontert eternitt fra Asenvågsøya til godkjent mottak ved bruk av ekstern transportør. Det kan bekreftes av vedkommende. Byggherre har også mottatt dokumentasjon på dette.

En del bygningsmateriell ble lagret ved fyrstasjonen gjennom vinteren. Ved kraftig uvær kan i teorien noe bli tatt av vinden med den beliggenhet fyret har. Vi har imidlertid ikke noe kjennskap til at slikt har skjedd.