NRK Meny

Alvorlig tilsynssak i Helse Nord-Trøndelag

En sykehuslege er tatt ut av tjeneste i en klinikk i Helse Nord-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag ønsker ikke å si hva dette gjelder, men de tar saken svært alvorlig.

Marit Dypdal Kverkild

Fylkeslege Marit Kverkild bekrefter overfor NRK at det er opprettet en tilsynssak, som de håper kan avsluttes før jul.

Foto: NRK

– Helse Nord-Trøndelag kan bekrefte at det pågår et tilsyn, der Fylkeslegen har valgt å sende den aktuelle sak til Statens helsetilsyn, sier kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein Karlsen til NRK.

Lege ut av tjeneste

Han vil ikke gå inn på hva saken dreier seg om eller hvor omfattende den er. Men han bekrefter at en sykehuslege er tatt ut av tjeneste.

– Med bakgrunn i dette tilsynet har Helse Nord-Trøndelag valgt å ta en av våre ansatte leger ut av tjeneste. Vedkommende er fritatt for arbeidsplikten så lenge tilsynet pågår, sier Karlsen.

– Dypeste alvor

Fylkeslege Marit Kverkild bekrefter overfor NRK at det er opprettet en tilsynssak, som de håper kan avsluttes før jul. Mer vil hun ikke si om saken. Det vil heller ikke Karlsen.

– Vi tar tilsynet på dypeste alvor og bidrar med det som forventes i forhold til tilsynet og svarer som best vi kan på de spørsmål tilsynsmyndighetene stiller, sier Karlsen og legger til at de vil rette seg etter de vedtak helsetilsynet fatter.

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.