Hopp til innhold

«Silje-saken» er ferdig etterforsket og sendt til statsadvokaten

I desember 2021 beordra statsadvokaten at saken fra Trondheim skulle etterforskes på nytt. Nå har politiet avslutta den gjenopptatte etterforskningen.

Silje Marie Redergård

FERDIG ETTERFORSKET: Fredag er «Silje-saken» ferdig etterforsket.

Foto: Privat / NRK

Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994. Tre gutter på fire, fem og seks år fikk den gang skylden for venninnens død.

Politiet i Trøndelag sa i august at saken nærma seg ferdig etterforsket.

Da hadde de vært i kontakt med over 30 vitner siden saken ble åpna på nytt.

Fredag er det klart at politiet har avsluttet etterforskningen og oversendt saken til Trøndelag statsadvokatembeter.

De regner med å ha en avgjørelse klar innen året er omme, opplyser førstestatsadvokat i Trøndelag statsadvokatembeter, Unni Sandøy, til NRK.

Les også: Silje-saken snart ferdig etterforsket

Silje Marie Redergård
Silje Marie Redergård

Nå opplyser politiet om at de siden januar 2022 har vært i kontakt med rundt 40 vitner, deriblant flere nye vitner som ikke har vært involvert i saken tidligere.

Flere av vitnene fra 1994 er avhørt på nytt.

Det er også gjennomført tekniske undersøkelser i saken og innhentet sakkyndige vurderinger.

I tillegg er journaler fra offentlige etater innhentet og gjennomgått. Etterforskningsgruppa har hatt bistand fra Kripos og hele veien etterforsket saken ut fra flere hypoteser.

Blant annet om det kan finnes alternative gjerningspersoner.

Vi vurderer at det ikke er flere relevante etterforskningsskritt som gjenstår. Det blir nå opp til statsadvokatene å foreta en videre vurdering av saken, sier påtaleansvarlig Mette Kollstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Ville ha saken vekk fra Trøndelag

I slutten av oktober gikk advokaten til mannen NRK kaller «6-åringen» ut og sa at han ønsket at politiet i Trøndelag ikke lenger skulle ha ansvaret for saken.

Sigurd Klomsæt

Sigurd Klomsæt forsvarer mannen som var seks år da han fikk skylden for Siljes død.

Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg synes jo det blir litt bukken og havresekken og skulle gjerne sett at saken blir flyttet til en annen instans, sa advokat Sigurd Klomsæt den gangen.

Politiet i Trøndelag sier til NRK at de ikke hadde noen innvendinger mot at et annet politidistrikt skulle ta seg av etterforskinga da saken ble åpna på nytt.

– Vi ba på eget initiativ statsadvokatene vurdere om vi var de rette til å etterforske saken med tanke på habiliteten, sier Eli Trondvold Aasland, som er leder for Felles enhet for påtale i Trøndelag politidistrikt.

Vi hadde ingen innvendinger mot at et annet politidistrikt skulle etterforske saken den gangen, og har det heller ikke nå. Dette blir opp til statsadvokatene å vurdere.

Da saken ble beordra gjenopptatt var det en annen som ledet statsadvokatembetene i Trøndelag. Dagens leder, Unni Sandøy, sier at det ble gjort en habilitetsvurdering.

– Det fremgår at Trøndelag politidistrikts habilitet er vurdert og at man mener de er habil, sier hun og påpeker at det heller ikke har vært reist noe spørsmål om habiliteten før eller underveis i etterforskinga.

Les også: Mener barn ble presset til å tilstå å ha mishandlet venninnen til døde

Tre små barn fikk skylda for å ha tatt livet av Silje Marie Redergård (5).
Tre små barn fikk skylda for å ha tatt livet av Silje Marie Redergård (5).

Drapet i akebakken
Spiller nå
Silje 29:42
Neste