Sykepleierforbundet: – Må få bukt med «deltidskulturen»

Under 50 prosent av alle stillingsutlysninger innen sykepleie i Norge er heltidsstillinger. De store variasjonen i landet overrasker Sykepleierforbundet.

Sølvi Sæther, leder i Sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag

Sølvi Sæther er leder i sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag. Hun mener det må flere heltidsstillinger til i helsevesenet.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

I ei ny undersøkelse, som Retriever har gjennomført på vegne av Norsk Sykepleierforbund, ser man at Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge er best på å lyse ut heltidsstillinger til denne yrkesgruppen.

På bunn av tabellen finner man Telemark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, ifølge Sykepleien.no, som først omtalte saken.

Studenter ønsker å jobbe på heltid

– Det store flertallet av sykepleierstudenter ønsker seg en heltidsjobb. Det viser undersøkelser som er gjort i avgangskullene de siste årene. Vi har ikke mulighet til å komme oss inn på boligmarkedet om vi ikke får heltidsstillinger, sier sykepleierstudent Petter Steigedal til NRK.no.

I løpet av det siste året er det totalt utlyst 7101 sykepleierstillinger i helseforetakene, og 11 746 i kommunene. I snitt er 49 prosent av disse heltidsstillinger. Sølvi Sæther er leder i Sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag, og sier arbeidsgivere nå er nødt til å gi nyutdannede heltidsjobber.

– Dette vil alle tjene på, inkludert arbeidsgivere. Vi må endre deltidskulturen, og da må vi ha de nye inn i en heltidskultur, sier hun.

Har politikerne i ryggen

Selv har Sæther jobbet med problemstillingen siden 1998, og hun sier det går sakte, men sikkert framover.

Kari Værnes Fiske

Leder i Sør-Trøndelag Sykepleierforbund, Kari Værnes Fiske, sier at det i Trondheim har vært avgjørende å ha politisk støtte i kampen om heltidsplassene.

Foto: Preben Negård / NRK

– Hvis vi ser på St. Olav i Trondheim, så har jo de gjort en god jobb. Der er 69 prosent av stillingene det siste året heltidsstillinger. Jeg tror vi som er langt nede på lista må nærme oss de beste om dette skal gå bra, sier hun.

– I Trondheim har politikerne vedtatt at stillingene ikke skal lyses ut som deltid. Så det å ha et politisk trykk i ryggen er helt klart nødvendig for og lykkes, sier leder i Sør-Trøndelag, Kari Værnes Fiske.

Må endre «deltidskulturen»

I dag mangler man i Norge omtrent 4000 sykepleiere, men ifølge SSB vil tallet stige til 30.000 innen 2035.

Sølvi Sæther

Sølvi Sæther har jobbet med denne problemstillingen siden 1998.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Det er helt avgjørende at flere begynner i heltid, om vi skal klare å dekke behovet, slår Sæther fast.

Student Steigedal sier at de har stort fokus på dette med å endre det de kaller «deltidskulturen».

– Før var det nok mer vanlig at man ønsket seg deltid om man var hjemme med barn og lignende, men verden går framover og ting endres. Inntrykket mitt i dag er at de aller fleste vil ut i 100 prosent jobb etter endt studie, og da må vi jobbe mot det, sier han.