– Noen mobber for å få økt status i vennegjengen

Skolestarten nærmer seg med stormskritt. Mange gleder seg, men mobbing gjør at noen også gruer seg til å komme tilbake til skolebenken.

mobbing

Ikke alle gleder seg til å starte på skolen igjen. Mobbing ødelegger skolehverdagen for mange.

Foto: MIKAEL DAMKIER / SCANSTOCKPHOTO

– Jeg tror de som opplevde å bli mobbet før ferien gruer seg til å starte på igjen. Det er ikke bra, sier Eva Hermann Haugseth, leder for det kommunale beredskapsteamet mot mobbing i Steinkjer.

Hun forteller at det ikke er enkelt å finne årsaken til at noen blir mobbet, men at noen er mer utsatt enn andre.

– Hvem som blir mobbet har ikke nødvendigvis noe med utseende eller ferdigheter, men ofte er det de som signaliserer usikkerhet, utrygghet og kanskje har litt lavt selvbilde, som blir mobbet.

Mobber for å oppnå makt og kontroll

Eva Hermann Haugseth

Eva Hermann Haugseth, leder for det kommunale beredskapsteamet mot mobbing i Steinkjer, forteller at det ofte er barn som signaliserer usikkerhet som blir mobbet.

Foto: Nora Lervik / NRK

Haugseth legger til at det er andre som blir mobbet også, og at hvorfor noen mobbes må sees i sammenheng med hvem som mobber. Hvem som blir mobbere kan også ha flere forklaringer.

– En av grunnene til at noen mobber er at det gir en gevinst. Det kan være at det gir økt status og styrket posisjon i vennegruppa. Mange synes det er viktig å bli likt av andre, og da er det utrolig hva noen kan gjøre for å oppnå det, sier Haugseth.

Andre mobber rett og slett for å unngå å bli mobbet selv.

– Det er ingen enkel forklaring på hvorfor barn og unge mobber, men følelser av makt og kontroll er nok viktige elementer oppe i det her, sier hun.

– Utestengelse oppleves veldig vondt

Undersøkelser gjort på Lø skole i Steinkjer har ikke avdekket noen tilfeller av mobbing det siste året. Rektor Gerd Thorshaug forteller at skolen er opptatt av at elevene skal forstå at det ikke er greit å mobbe.

– Hvis vi opplever at elever ikke har det bra, er det viktig å ta situasjonen på alvor og kalle inn partenes foresatte til møte, sier rektor Thorshaug.

Gerd Thorshaug

Rektor ved Lø skole i Steinkjer, Gerd Thorshaug, forteller at mobbing er et viktig tema ved skolen.

Foto: Nora Lervik / NRK

Hun mener kommunikasjon og åpne øyne er viktig for å oppdage mobbing. Mobbing skjer i ulike former, og Thorshaug tror stillhet kan være like ille som stygge ord.

– Noe som føles veldig vanskelig for ungene er å bli utestengt. Det tror jeg oppleves som veldig vondt.

Skolen starter opp igjen neste uke, og Thorshaug ønsker å møte elevene på en god måte.

– Det skal være godt å komme tilbake til skolen for alle. Det legger vi stor vekt på.