NRK Meny

– Inspirerende for hele fagmiljøet

Under ett år etter at de ble tildelt Nobelprisen i medisin har Edvard og May-Britt Moser igjen gjort banebrytende funn.

Under ett år etter at de ble tildelt Nobelprisen i medisin har Edvard og May-Britt Moser igjen gjort et banebrytende funn i sin forskning.

SE VIDEO: May-Britt og Edvard Moser har funnet en «missing link».

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Syv års forskning og forsøk på et tjuetalls rotter ligger bak funnet av fartscellene, som hjelper rottene å holde rede på hvor de er.

– Det som er superinteressant er at disse cellene var en nødvendig missing link, som vi nærmest har lett etter med lykt, sier May-Britt Moser til NRK.

Forskeren omtaler cellene som en universal fartsmåler, eller et speedometer.

– Riktig å gi Nobelprisen til aktive forskere

Rektor ved NTNU Gunnar Bovim synes det er stort at Moser-ekteparet igjen har gjort nye funn.

– Det er inspirerende for hele fagmiljøet, sier Bovim.

Han vektlegger også betydningen av at fortsatt aktive forskere, og ikke bare pensjonister, premieres med Nobelprisen.

– Jeg mener det er svært viktig. Slik som i dette tilfellet hvor man klarer å finne helt nye funn som kan bygger videre på det man blir premiert med Nobelprisen for, sier han.

Arvid Hallén i Forskningsrådet er enig med rektoren. Han mener Nobelprisen kan være en viktig stimulans for aktive forskere.

– Det at de allerede nå markerer seg med virkelig banebrytende forskning er en ytterlig bekreftelse på at dette er et veldig sterkt team, sier han til NRK.

Gjennombrudd i hjerneforskningen

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim synes det er stort at Moser-ekteparet igjen har gjort nye funn.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.