NRK Meny
Normal

– Inspirerende for hele fagmiljøet

Under ett år etter at de ble tildelt Nobelprisen i medisin har Edvard og May-Britt Moser igjen gjort banebrytende funn.

Under ett år etter at de ble tildelt Nobelprisen i medisin har Edvard og May-Britt Moser igjen gjort et banebrytende funn i sin forskning.

SE VIDEO: May-Britt og Edvard Moser har funnet en «missing link».

Syv års forskning og forsøk på et tjuetalls rotter ligger bak funnet av fartscellene, som hjelper rottene å holde rede på hvor de er.

– Det som er superinteressant er at disse cellene var en nødvendig missing link, som vi nærmest har lett etter med lykt, sier May-Britt Moser til NRK.

Forskeren omtaler cellene som en universal fartsmåler, eller et speedometer.

– Riktig å gi Nobelprisen til aktive forskere

Rektor ved NTNU Gunnar Bovim synes det er stort at Moser-ekteparet igjen har gjort nye funn.

– Det er inspirerende for hele fagmiljøet, sier Bovim.

Han vektlegger også betydningen av at fortsatt aktive forskere, og ikke bare pensjonister, premieres med Nobelprisen.

– Jeg mener det er svært viktig. Slik som i dette tilfellet hvor man klarer å finne helt nye funn som kan bygger videre på det man blir premiert med Nobelprisen for, sier han.

Arvid Hallén i Forskningsrådet er enig med rektoren. Han mener Nobelprisen kan være en viktig stimulans for aktive forskere.

– Det at de allerede nå markerer seg med virkelig banebrytende forskning er en ytterlig bekreftelse på at dette er et veldig sterkt team, sier han til NRK.

Gjennombrudd i hjerneforskningen

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim synes det er stort at Moser-ekteparet igjen har gjort nye funn.

Foto: Stein Lorentzen / NRK