– Ingen har det så travelt som en død laks

Namdalskommunene mener særlig laksenæringa vil rammes hardt når det ikke ser ut til å bli noen satsing på E6 fra Grong til Nordlandsgrensa i Nasjonal transportplan.

Laksetransport på Rv 714

Mesteparten av laksen fraktes til markedene med vogntog.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

I dag holdt regjeringa pressekonferanse der de fortalte hva de vil satse på i Nasjonal transportplan, NTP.

Fiskedisk

For best mulig kvalitet må fisken fram til kunden så fort som mulig. Da er gode transportårer viktig.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det viktigste punktet var jernbanesatsingen de neste årene, med ny jernbanetunnel under Oslo og bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet.

45 prosent av alle de om lag 1000 milliarder kronene i Nasjonal transportplan skal gå til investeringer i jernbane.

Dårlig nytt for laksenæringa

– Næringslivet vårt, og særlig laksenæringa, vil lide under å ikke henge med i utviklinga når det gjelder bygging av veier og andre transportsystemer. For ingenting har det så travelt som en død laks.

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

E6 i Namdalen er en skamplett og burde absolutt vært satset på i den nasjonale transportplanen, mener Per Olav Tyldum som er ordfører Overhalla.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Det sier Per Olav Tyldum, som er ordfører i Overhalla og leder for Transportkomiteen region Namdal, der 13 kommuner er med.

– Vi skulle absolutt hatt en forbedret E6, og vi må huske på at dette også handler om stamveinettet i Norge, sier Tyldum.

– Mye av nord/sør langtransporten går i dag i Sverige, nettopp fordi man har denne «akillesen» på E6 mellom Grong og Nordlandsgrensa. Jeg hadde håpet at den næringsutviklinga vi har i Namdalen kunne bli velsignet med bedre veier, sier Overhalla-ordføreren.

Skuffet

– Signalene så langt tyder på at E6 mot nordlandsgrensa ikke er inne i nasjonal transportplan, og det er meget skuffende.

Amund Hellesø

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø, er skuffet over at det ikke ligger an til at E6 fra Grong til Nordlandsgrensa får penger i Nasjonal transportplan

Foto: Espen Sandmo/NRK

Det sier Amund Hellesø, som er ordfører i Vikna, en kommune som er en stor eksportør av laks.

Og mer kan det bli, for regjeringa kom nylig med et forslag om å tvangssammenslå Vikna med Nærøy, Leka og Bindal. Hvis det skjer, vil den nye kommunen bli en av landets aller største laksekommuner.

– Med veksten som er skissert i laksenæringa, så er gode transportmuligheter en av de viktigste tingene for oss. Vi må få gode transportårer for å få varene ut, sier Hellesø.