– Ikke penger til mer enn én flybase

Forsvarsanalytiker John Berg mener det ikke er penger til mer enn én jagerflybase i Norge. Og den blir lagt til Ørland, mener han.

Video Forsvarsanalytiker om jagerflybaser

Forsvarsanalytiker John Berg: – Det er ikke tale om at det blir penger til mer enn én base.

– Det blir én, det finnes ikke penger til mer enn én. Disse flyene kommer til å koste dobbelt så mye som det regjeringen hittil har sagt, det viser offisielle tall fra USA og kjøperland som Canada og Australia. Og de blir veldig dyre i drift. Det er ikke tale om at det blir penger til mer enn én base, sier John Berg til NRK.

– Ørland peker seg ut

Både Bodø, Evenes og Ørland kjemper om å bli base for de nye kampflyene F-35.

Fortsatt er det ikke avgjort om man skal gå for en løsning med én eller to baser, eller hvor den eller disse skal ligge.

Men forsvarsanalytikeren mener politikerne kommer til å lande på én base, og at Ørland i Sør-Trøndelag peker seg ut.

– Evenes har ikke noe jagerflymiljø. Husk at i Bodø og på Ørland så bor hele dette miljøet, de har slått rot, har barna på skole osv. Man kan ikke rive opp to sånne miljøer for å flytte til Evenes, man får nøye seg med å rive opp ett så Evenes faller ut, sier Berg.

Mener Bodø blir for dyrt

Samtidig mener han at Bodø også kommer til å bli valgt bort, ifølge Berg blir det alt for dyrt å legge flybasen dit.

– Man må flytte flyplassen, det vil antakelig koste ti-tolv milliarder kroner. Man skal også flytte den sivile lufthavnen og det betyr at man må ta et par milliarder eller noe sånt fra Samferdselsdepartementets budsjett, penger som man kunne brukt til jernbane eller rassikring. Det skal altså brukes til å legge ned en sivil flyplass og bygge den opp igjen et par kilometer unna, det tror jeg ikke går gjennom i Stortinget, sier John Berg.

– Regjeringen har valgt en dyrere løsning når det gjelder kampfly enn det de strengt tatt behøvde. Det kan jo bety at penger ikke er noen begrensning her heller?

– Forsvarsbudsjettet er kritisk trangt. Og noe må man gi avkall på hvis man da rett og slett skal begynne å nedlegge hele Hæren, noe man jo er på nippet til å gjøre, eller å legge fregattene permanent ved kai. Så for å finne en noenlunde balanse så kan det ikke bli mer enn en base, sier forsvarsanalytiker John Berg.