– For farlig å passere her

Dette er en av 50 usikra planoverganger Jernbaneverket skal fjerne i 2014 for å bedre sikkerheten.

Usikra planovergang på Jørstad i Snåsa som nå sikres.

Den usikra planovergangen på Jørstad i Snåsa brukes daglig, og fjernes i år. De fem siste åra har det vært hele 50 togulykker på planoverganger i Norge.

Foto: Jernbaneverket

Togene kommer fort og stille og det kan være vanskelig å høre at de kommer.

Tall fra Jernbaneverket viser at det var hele 51 ulykker på planoverganger i perioden fra 2008 til 2013. Ni mennesker døde og fire ble alvorlig skadet, viser tall fra Jernbaneverket.

I januar var det ei ny dødsulykke på en usikra planovergang ved Eidsberg.

Farlig å passere

Dødsulykke usikret planovergang Askim

Jernbaneverket gjennomfører tiltak for å bedre sikkerheten på 140 planoverganger i Norge i år. På denne usikra planovergangen i Askim ble en mann påkjørt av toget og døde i fjor.

Foto: Freddie Larsen

Jernbaneverket gjennomfører i år tiltak for å bedre sikkerheten på 140 planoverganger i Norge. 50 av planovergangene saneres helt for å bedre sikkerheten.

– Det er en stor risiko i dag ved å passere disse planovergangene, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Åge Sjømark.

Mange ulykker i fjor

Bare i fjor var det 10 togulykker på planoverganger i Norge. To mennesker ble drept, to ble alvorlig skadet og tre personer ble lettere skadet, viser tall fra Jernbaneverket.

Tre av ulykkene skjedde på usikrede planoverganger, mens resten av planovergangene var sikret.

– Det ser ut til at ulykkene på sikrede planoverganger i stor grad skyldes dårlige holdninger og at folk er uoppmerksomme, sier kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Carin Pettersson til NRK.

Mange tiltak i Trøndelag

Hele 32 planoverganger skal bort i område nord i 2014, og de fleste er i bruk daglig:

  • 3 på Dovrebanen og Trønderbanen
  • 13 på Nordlandsbanen
  • 8 på Rørosbanen
  • 8 på Solørbanen

30 millioner kroner brukes til utbedringer på disse jernbanestrekningene i år.

Arbeidet med å utbedre og fjerne planoverganger på jernbanen er i full gang, og startes nå også på Jørstad i Snåsa.

– Her skal det settes opp forenkla vegsignal og bygges tilførselsveg, forteller Sjømark.

Planovergang er sikra på Urland på Nordlandsbanen.

Farlig planovergang er fjernet av Jernbaneverket på Urland på Nordlandsbanen og erstattet med kulvert.

Foto: Jernbaneverket

Vil bedre sikkerheten

Totalt er det fortsatt 3500 planoverganger i Norge, men et stort antall er ikke i bruk daglig, viser tall fra Jernbaneverket.

Penger til tiltak på planovergangene fordeles over statsbudsjettet.

– Vi skulle gjerne hatt enda mere penger for å jobbe enda fortere med tiltak for å bedre sikkerheten, sier Sjømark.

Ber folk være obs

De ti siste åra er det brukt 72 millioner kroner årlig på planovergangstiltak.

Selv om Jernbaneverket også i år gjennomfører mange tiltak, er det også nødvendig at folk er forsiktig, mener Jernbaneverket.

– Hastverk gjør at mange regner med at de kommer over planovergangen før toget kommer. Eller de er ikke oppmerksom nok på grunn av mobil og musikk.