– De som forsvarte mobbeoffer ble selv mobbere

Mobbesaken i Malvik har skapt enormt engasjement. Ordfører i nabokommunen tar et oppgjør med dem han mener har mobbet politikerne i Malvik.

Ivar Vigdenes

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener debatten om mobbesaken i Malvik har fått en uhyggelig vri i sosiale medier.

Foto: Bent Lindsethmo/NRK

Mobbesaken i Malvik har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier de siste ukene.

Både artikler fra media og blogginnlegg skrevet mobbeofferet selv, er blitt flittig delt og kommentert.

Oppgjør

Mange av kommentarene går direkte på de politikerne i Malvik som vedtok å anke dommen fra tingretten. Dette tar ordfører i Malviks nabokommune, Stjørdal kommune, et oppgjør med på sin egen Facebook-side.

Se innlegget i sin helhet nederst i saken!

Ender opp som mobbere selv

I innlegger skriver Vigdenes blant annet at mange av dem som har forsvart mobbeofferet, selv har mobbet:

– Det som overrasker meg på denne bakgrunn er at så mange utenforstående kan velge å uttale seg så skråsikkert om en sak som de presumptivt, og i alle tilfeller potensielt, ikke kan ha det fulle overblikk over. Og uten unntak i alle tilfeller: at dette gjøres på en måte som ender opp med at de som selv ønsker å forsvare et mobbeoffer blir mobbere.

Innlegget er gjenfortalt med tillatelse fra Vigdenes. Han skrev saken på bakgrunn av en artikkel i Adresseavisen som handlet om at politikerne blir hetset på nett.

Ordføreren understreker i innlegget at han ikke har forutsetninger for å gå inn i selve mobbesaken, men at meningene hans gjelder uansett hva som er sant eller ikke.

Facebook-innlegget til Ivar Vigdenes:

Jeg har ikke gått inn i enkeltsaken i Malvik, og jeg har heller ikke tenkt å gjøre det. Det har jeg ingen forutsetninger for.

Når jeg så vedlagte oppslag så føler jeg allikevel et behov for (i det jeg ser ingen andre gjøre det) å påpeke noe som burde være allmennkunnskap. Og det er at i en sak som den i Malvik så vil det på -generelt- grunnlag selvfølgelig kunne eksistere forhold som gjør det umulig, for ikke minst å si uriktig, for kommunens ansvarlige å skulle offentlig forsvare seg mot den kritikken som blir fremsatt. Dette kan være både av hensyn til saksøker selv, allmenne/kommunale interesser, egne ansatte, eller tidligere elever. Det er selvfølgelig også slik at en rettskjennelse kan inneholde feil og/eller mangler.

Det som overrasker meg på denne bakgrunn er at så mange utenforstående kan velge å uttale seg så skråsikkert om en sak som de presumptivt, og i alle tilfeller potensielt, ikke kan ha det fulle overblikk over. Og uten unntak i alle tilfeller: at dette gjøres på en måte som ender opp med at de som selv ønsker å forsvare et mobbeoffer blir mobbere.
Ikke bare avslører det at de som fremfører kritikken gjør dette uten å ta høyde for at saken kan ha en side man ikke får innblikk i (vi har sett det samme i mange barnevernssaker eksempelvis), men det er jo i tilfellet også et enormt paradoks: i den gode intensjon at en vil bekjempe noe, så gjør en seg skyldig i det man vil bekjempe.

Nok en gang vil jeg avslutningsvis understreke at jeg har ingen forutsetninger for å gå inn i den konkrete sakens realiteter, men det ovenfor gjelder jo uansett hvordan disse forholder seg. Og ikke minst: noen bør si det.