Hopp til innhold

Mener dagbøter mot mobbing ikke er nok

Tidligere mobbeoffer, Line Sommer Hoel, hadde forventninger til regjeringas nye regelverk mot mobbing som ble lagt fram onsdag. Men hun mener endringene ikke er nok for å stanse mobbing av barn i skolen.

Mobbesaken i Malvik

Line fikk millionerstatning fra kommunen fordi ingen grep inn da hun ble mobbet. Onsdag la regjeringa fram nytt regelverk mot mobbing.

Foto: Anders Ulvolden/NRK

Like før jul fikk Line 5,5 millioner kroner i erstatning fra Malvik kommune.

Hun ble mobbet og trakassert da hun gikk på ungdomsskolen.

Nå har hun opprettet sin egen blogg og skriver om mobbing på Facebook. Hun vil ikke at andre barn skal oppleve det samme som henne.

På Facebook har hun også kommentert endringene i regelverket mot mobbing som ble lagt fram av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag.

Vil ha klageorgan

Line Sommer Hoel er skuffet over at barn som mobbes ikke får et nytt klageorgan, og at fylkesmannen skal fortsette som klageinstans.

– Min erfaring tilsier at Fylkesmannen er ikke et riktig organ i mobbesaker, og fylkesmannen sitter ofte tett på både kommune og rektor på skoler. Da er de ikke bestandig egnet til å hjelpe barn og foreldre i livskrise. Det trengs en uavhengig tredjepart.

Line Sommer Hoel forteller at hun fikk medhold fra fylkesmannen om at hun ble mobbet på skolen. Det ble i telefonsamtaler lovet at skolen skulle settes under tilsyn.

– Det skjedde ingen ting og mobbing og overgrep fikk fortsette, forteller hun.

Mobbing

Line Sommer Hoel ble mobbet på skolen i Malvik. Nå vil hun hjelpe andre. Dette bildet er tegnet av Ragnhild Løvvold til Line.

Foto: Ragnhild Løvvold

Bedre beskyttelse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de legger fram et nytt lovverk som skal gi bedre beskyttelse for barna og bedre klageordninger.

– Vi styrker fylkesmannen gjennom dedikerte stillinger. Fylkesmannen skal drive fram sakene og ikke sette punktum før barna er trygge på skolen. I stedet for å bygge et nytt klageorgan som bare er til stede en plass i landet, sier Røe Isaksen.

– Dersom skolene ikke reagerer raskt og riktig, kan kommunene få dagbøter, sier Røe Isaksen.

Bøter ikke nok

Terje Røe Isaksen, kunnskapsminister

Kunnskapsminister Terje Røe Isaksen sier nytt lovverk skal gi bedre klageordninger for dem som varsler fra om mobbing.

Foto: NRK

– Regjeringa lanserer dagbøter og dette kan ilegges kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg.

– Jeg tror ikke dagbøter er veien å gå for å få handling. Og jeg tror ikke penger er nok for å stanse mobbing. Det må settes inn andre tiltak enn bøter. Det handler om barnas liv, sier Line Sommer Hoel.

Hun sier at mobbing av barn og unge skjer på skolene hver uke.

– Det nye lovforslaget er et skritt i feil retning. Mobbebøter vil ikke hjelpe barna som trenger hjelp, det er handling som må til, sier hun.

Må høre på eleven

Lærere og ansatte ved skolene får større plikt og ansvar for å varsle og gripe inn overfor mobbing i det nye regelverket som kunnskapsministeren presenterte i dag.

– Det skal ikke være noe alternativ til ikke å melde ifra. Det er elevens oppfatning som er det sentrale, ikke om læreren synes det er mobbing eller ikke. Det skal meldes fra, sier tidligere mobbeoffer, Line Sommer Hoel.

Hun oppfordrer foreldre til å ha en skriftlig dialog med skolen i mobbesaker for å stå sterkere i møte med klageinstanser og eventuelt rettssystemet.

Lovproposisjonen fra regjeringa legges fram for Stortinget 17. februar.