– Det er fortsatt en risiko for vold ved løslatelse

Sakkyndig psykolog mener det fortsatt er en risiko for 53-åringen som i 2003 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept og voldtatt stedatteren kan begå voldsgjerninger.

Trondheim tinghus

Rettssaken går over to dager. Onsdag blir det vitneforklaringer fra psykolog. I tillegg skal de sakkyndige redegjøre for sin erklæring.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mannen som i 2002 drepte og deretter voldtok stedatteren sin i Steinkjer, har søkt prøveløslatese. 53-åringen har forklart seg i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag formiddag.

Etter at han i 2003 fikk en dom på 21 års forvaring der minstestraffen er 10 år, søkte han om prøveløslatelse også i 2013. Den gangen anså retten at gjentakelsesfaren var for stor.

Siden den gang har den drapsdømte hatt flere korttidspermisjoner, overnattinger, besøkt familie andre steder i landet og hatt samtaler med psykolog og sexologisk rådgiver. Fortsatt mener påtalemyndighetene at det er for tidlig med en prøveløslatelse.

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at det fortsatt foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og det er grunnen til at vi har tatt ut tiltale, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, som fører saken for påtalemakten tirsdag.

– Risiko for gjentakelse

Øverland

Psykolog ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel, Svein Øverland, mener det fortsatt er risiko for voldsgjentakelse om den drapsdømte prøveløslates.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Under tirsdagens rettssak var det flere vitner som forklarte seg. En av disse var sakkyndig psykolog ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel, Svein Øverland.

Han forklarte i retten tirsdag at han anser det som en risiko for voldsgjentakelse ved en løslatelse. Risikoen er fortsatt moderat ifølge psykologen, men vurderes mer mot lav enn høy.

– Det er vanskelig å si noe om hans situajon utenfor fengselet. Riskiosituasjoner oppstår ikke med en gang. På tross av at han har hatt en positiv utvikling, vurderer jeg at det fortsatt er en risiko for vold ved en løslatelse, sier Øverland.

Kan ikke bo med kvinner

53-åringen forklarte i retten tirsdag at han ikke har endret seg siden 2013, men at grunnen til at han ikke ble prøveløslatt den gangen var sakens alvorlighetsgrad og sjeldenheten av å løslates like etter at minstetiden har utløpt.

Han mener også at om han nå prøveløslates, så vil han ikke komme til å ha relasjoner til kvinner.

– Jeg kommer ikke til å bo med kvinner mer. Jeg kan forholde meg til dem, men ikke ha et forhold til dem og bo med dem, sier den tiltalte under forklaringen i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Dømt for to drap

Han forteller også at det er et faresignal at han har gjort det han har gjort.

I 1987 ble han også dømt for å ha tatt livet av sin 19 år gamle samboer fordi hun nektet å ha seksuell omgang med ham. For drapet sonet han syv år, og ble prøveløslatt i 1993.

To år senere møtte han mora til den drepte 11-åringen, og flyttet inn med henne.

Rett til å søke

53-åringens advokat, André Marthinussen Larsen, vil med ønske fra sin klient ikke kommentere begjæringen om en prøveløslatelse, men uttrykker overfor NRK at alle som har sonet en minstetid har rett til å søke.

Rettssaken går over to dager. Onsdag blir det vitneforklaringer fra psykolog. I tillegg skal de sakkyndige redegjøre for sin erklæring. Til slutt vil det blir prosedyrer.