Dobbeltdrapsmann vil settes fri

Mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapet på stedatteren sin i Steinkjer i 2002 ber på nytt om prøveløslatelse.

Bjørn Kristian Soknes

– Det foreligger fortsatt en gjentakelsesfare, mener førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Geir Wennberg / NRK

– Vi mener at det ikke har skjedd en tilstrekkelig endring i hans tilværelse, slik at det fortsatt foreligger en kvalifisert gjentagelsesfare for nye straffbare forhold av alvorlig karakter, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til Adresseavisen.

Han vil fungere som aktor når spørsmålet om prøveløslatelse skal behandles i Sør-Trøndelag tingrett i februar.

Drepte også på 1980-tallet

Den 49 år gamle mannen ble i 1987 dømt for å ha kvalt sin 19 år gamle samboer. Han ble dømt til ti års fengsel, men ble prøveløslatt i 1993.

28. september 2002 drepte og misbrukte han sin 11-årige stedatter i deres hjem. Han ringte deretter politiet og fortalte hva han hadde gjort.

Drapsmannen begjærte seg prøveløslatt for barnedrapet i fjor, men trakk begjæringen kort tid før den skulle behandles i retten.

Fortalte om grusomhetene i detalj

Under rettssaken i 2003 gjorde det sterkt inntrykk at den store mannen uberørt og i detalj fortalte om de brutale overgrepene han utsatte stedatteren for.

Førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle uttalte at det utvilsomt var den verste saken han har ført i sin lange karriere.

Drapsmannen prøvde ikke å skjule det han hadde gjort, forklarte seg klart og avslørende og sa at han fortjente lovens strengeste straff.

– Kan begå seksualisert vold igjen

De psykiatrisk sakkyndige spilte en vesentlig rolle i rettssaken. De fant ikke holdepunkter verken for sinnsykdom eller utviklingshemming. I sin rapport konkluderte de med at gjerningsmannen kunne begå seksualisert vold igjen.

Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte han til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Minstetiden utløp 27. september i fjor.

Ny sakkyndig vurdering

Det vil bli foretatt en ny risikovurdering av 49-åringen som legges fram for retten i februar. Ifølge Adresseavisen er psykologene Svein Øverland og Jim Aage Nøttestad oppnevnt som sakkyndige.

Nøttestad er seniorforsker ved St. Olavs Hospital, avdeling Brøset. Han har ledet et arbeid der med hormonell behandling av seksualforbrytere. I 2003 ble det kjent at 49-åringen hadde sagt seg villig til slik behandling.

Advokat André Marthinussen vil representere drapsmannen i retten.

NRK Trøndelag akkurat nå