Hopp til innhold

90 eksperter står sammen: Advarer gravide mot bruk av paracetamol

Forskning kan tyde på at smertestillende midler påvirker barnets utvikling i livmoren.

Gravid kvinne tar medisin.

ET VELMENT RÅD: Bekymrede forskere fra en rekke land oppfordrer nå kvinner til å være forsiktig med inntak av paracetamol når de er gravide.

Foto: gpointstudio / Getty Images/iStockphoto

Hodepine eller feber? Svaret er ofte å ta seg en Paracet.

Men nå roper forskere og eksperter verden over varsko: De mener det finnes gode bevis for at bruk av paracetamol under graviditet kan ha en negativ effekt på fosteret.

I en ny rapport står det blant annet at gravide kun bør bruke det smertestillende middelet i samråd med lege.

– Disse funnene er med på å underbygge det vi allerede anbefaler i Norge: Lavest mulig bruk, på kortest mulig tid. Det sier Steinar Madsen til NRK. Han er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

25 år med forskning

Den nye studien er et stort samarbeid mellom forskere fra ulike land. Sammen har de gjennomgått og analysert 25 år med data på temaet.

Den er basert på både dyreforsøk, cellebasert forskning og befolkningsstudier om bruk av paracetamol blant gravide.

Målet er å gjøre både helsepersonell og gravide mer bevisste på de mulige farene.

– Forskning som er gjort på tvers av ulike land, viser en mulig sammenheng mellom et høyt inntak av paracetamol og skader på ufødte barn. Det sier leder av prosjektet, David Møbjerg Kristensen i en pressemelding.

Han er førsteamanuensis ved universitetssykehuset i København, og sier det er snakk om ulike utfordringer.

– Det kan være misdannelser av kjønnsorgan, nevrologiske skader, ADHD og hyperaktivitet.

Paracetamol under graviditet.

FRA STUDIEN: Ifølge ulike studierskal flere vise at det er en mulig sammenheng mellom inntak av paracetamol under graviditet og visse misdannelser hos barnet.

Møter motstand

I den nye rapporten viser forskerne blant annet til en rekke observasjonsstudier som er gjort blant mor og barn. Her fant man at paracetamol har en negativ effekt under graviditet i 26 av 29 tilfeller.

Likevel er det dem som er kritiske til den nye studien.

Sarah Stock er spesialist i fostermedisin ved Universitetet i Edinburgh. Hun mener bevisene ikke er gode nok til å konkludere. Stock legger spesielt vekt på at man vet for lite om risikoen blant gravide som bruker paracetamol en sjelden gang.

Også Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener det er vanskelig å si noe om hvor stor risikoen for den enkelte kan være.

– Det er jo en bekymring at man ser ADHD-lignende problemer knyttet til dette. Vi vil egentlig bare vise til de rådene vi allerede gir: Dersom man har behov for langvarig smertelindring, så bør man oppsøke fastlegen, sier han.

Han understreker at det finnes få smertestillende alternativer for gravide kvinner.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen

SÅ LITE SOM MULIG: Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og sier det er anbefalt at norske kvinner bruker så lite Paracet som mulig under svangerskapet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stadig større forbruk

Paracetamol er et virkestoff som finnes i over 600 medisiner i verden, og tallene viser at vi stadig kjøper mer av det.

I Norge viser en undersøkelse fra 2016 at om lag halvparten av norske kvinner bruker paracetamol under svangerskapet.

Den danske forskningslederen mener funnene som er gjort, kan føre til endringer rundt om i verden.

– Dette gir amerikanske og europeiske helsemyndigheter muligheten til å vurdere om det er behov for skjerpende advarsler til gravide. Det kan være i form av synlige merker på pakkene, sier han.

I tillegg mener gruppen med forskere at helsemyndigheter bør ta et ekstra ansvar for at denne informasjonen når godt nok ut til gravide.