3000 bønder borte på ti år

Det blir stadig færre bønder i Trøndelag. De som er igjen mener økonomien i landbruket må bli bedre.

Nils Bjørke og Jon Trøite

Bondelagsleder Nils Bjørke (t.v.) og Jon Trøite, leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

- I mange bygdelag har det blitt så få bønder at de ikke klarer å ta vare på alt arealet. Får vi en videre nedgang i samme tempo som nå klarer vi ikke å opprettholde den matproduksjonen vi har, sier Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag.

I 1997 var det 9889 gårdsbruk i Trøndelag. I 2007 var tallet 6798. Nedgangen på landsbasis i samme periode var 21.000.

- Vi klarer ikke å utnytte alt arealet til grovfor og beiting, det er bekymrer meg mest, sier Bjørke til NRK.

- Det må bli mer lønnsomt

Ferske tall viser at lønnsomheten gikk ned med 13. 800 kroner i fjor for bønder som driver med melk. Tallene for de som satser på kombinasjonen gris og korn er verre.

- Så lenge økonomien er så dårlig som den er i jordbruket i dag er det vanskelig. Vi må få bedret økonomien for at ungdommene skal overta og at vi som driver skal fortsette, sier Trine Vaag, gårdbruker i Snåsa.

- Det er vel en jevn avskalling, det kommer få nye til. Valget er enten å bli litt større eller å gi seg, sier Svein Arne Fredriksen, melkeprodusent i Stjørdal.

Vil ha optimismen tilbake

Bondelaget har forventninger til neste års jordbruksoppgjør.

- Vi skal prøve å fremme et krav der vi skal ta høyde for å få optimisme tilbake i næringen og der vi skal få ungdommen til å satse, sier bondelagslederen.

- Tror du dere klarer å oppnå mer enn det dere har gjort de siste årene?

- Vi har gjort det litt bedre det siste året. De to siste årene har vi fått et løft, men kostnadsveksten har gjort at mye har blitt borte på veien. Vi trenger noe mer nå og vi har tiltro til denne regjeringen, sier Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag.