1 av 3 grisebønder vil slutte

I løpet av de neste fem åra vil en tredjedel av alle grisebønder i Trøndelag gi seg viser en ny prognose.

Gris
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Prognosen er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå og Norsvin.

- Vi håper at frafallet blir mindre enn prognosen viser, sier leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Jon Trøite.

Rammevilkår

Det har vært en sterk tilbakegang i antall grisebønder de siste åra. Den nye prognosen antar at enda flere vil gi seg i åra som kommer.

- Jeg tror vi må ha en ambisjon om å bremse avgangen i åra framover. Behovet for å beholde et bra antall svinebønder er stort, både i forhold til å beholde fagmiljøet og å sikre framtidig produksjon, sier Trøite.

Han mener bedre rammevilkår og økt lønnsomhet er den viktigste medisinen for å hindre den videre utviklinga.

- Det er det som drivkrafta for om bøndene fortsetter eller slutter, sier han.

Går over til korn

Norsvin og Statistisk sentralbyrå forventer at antallet gårdsbruk med svinebesetninger vil gå ned fra dagens 248 til 170 innen fem år i Nord-Trøndelag. I Sør-Trøndelag tror de reduksjonen vil være enda større. Der forventer de at 35 er igjen av dagens 59 bruk om fem år.

- Noen av de som slutter med husdyrproduksjon fortsetter kun med korn. Det er nok få som går over til annen husdyrproduksjon, sier Trøite.