Her er det 24 ansatte for ni beboere

Haltdalen transittmottak i Holtålen kommune har så få beboere at det kan bli lagt ned før jul. I dag bor det ni asylsøkere på mottaket som har 24 ansatte.

Haltdalen Transittmottak kan bli nedlagt

Mottaket ble starta opp høsten 2015. Nå kan det bli nedlagt innen jul.

Foto: Nea Radio

Mottaket i Løvåsen leir har plass til 210 mennesker, og har på det meste hatt 175 asylsøkere tidligere i år. Men i dag er det kun ni beboere der, melder Nea Radio.

Avtatt kraftig

Strømmen av asylsøkere til Norge har avtatt kraftig, og så langt i år har det bare kommet 1700 asylsøkere til Norge. Det laveste antallet på mange år. Det merkes også ved transittmottaket i Holtålen med sine 24 ansatte.

– Årsaken er at det kommer så få asylsøkere til Norge og resten av Europa. Vi mener vi har et bra mottak hvor vi gir et godt tilbud til beboerne våre, sier mottaksleder Gro Bjerkvoll til Nea Radio.

Opprettet i fjor høst

Transittmottaket i Haltdalen ble opprettet høsten 2015 da tilstrømmingen av asylsøkere var langt større enn i dag.

– Vi har kontrakt med Utlendingsdirektoratet ut november i år, og sannsynligvis blir mottaket lagt ned etter det, fortsetter Bjerkvoll.