Vil gi konsesjoner til selskapene som legger igjen penger i kommunekassa

Karlsøy kommune vil gi de omstridte konsesjonene til selskaper med grønne konsesjoner.

AK Lubben Reinøy

Nord-Senja laks har søkt om å starte opp oppdrettsanlegg på AK Lubben – like nord for Nordeidet på Reinøya. Mye tyder på at de nå får et tilbud fra kommunen.

Foto: Elisabeth Johansen/Nord-Senja Laks AS

Rådmannen i Karlsøy kommune innstiller på at Nord-Senja laks og Nor Seafood får de to omstridte konsesjonene ved Karlsøya og utafor Reinøy.

Det betyr at de ikke ønsker å gi konsesjon til Marine Harvest.

Årsaken er at de to selskapene har grønne konsesjoner som vil gi kommunen en ekstra inntekt, sier enhetsleder for drifts- og utviklingsenheten i Karlsøy kommune, May-Jorunn Corneliussen.

– Det betyr mye for en kommune som Karlsøy å få en del av de pengene som oppdretterne må betale for konsesjonen.

Fylkeskommunen avgjør

Tidligere gikk pengene for konsesjonene direkte til staten. Nå går en del av pengene til kommunene i tillegg.

– Det er penger som egentlig skal settes på fond, men avkastninger av fondet kan kommunen bruke til å nedbetale lån og andre ting for å drifte kommunen, sier Corneliussen.

En tredje konsesjon ved Vannøya foreslås tildelt Wilsgaard fiskeoppdrett. I beste fall kan kommunen få 10 millioner for hver av de tre konsesjonene.

Det er fylkeskommunen som endelig avgjør hvem som får tildelt konsesjonene.