Hopp til innhold

Vil bruke 100 millioner på å fjerne flypassasjeravgiften

Senterpartiet frykter tap av arbeidsplasser og fraflytting over store deler av landet, hvis ikke flypassasjeravgiften på kortbanenettet blir fjernet.

Widerøe på Finnmarkskysten

Senterpartiet tror fjerning av flypassasjeravgiften og 20 millioner i ekstra tilskudd vil være redningen for flyvninger på kortbanenettet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Vi kjemper for at folk skal kunne leve gode liv i hele landet. Da må vi selvsagt også kunne komme oss fram. Da er det avgjørende at vi tar vare på kortbanenettet, og ikke svekker flytilbudet, sier senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Ifølge Widerøe går 18 av 23 tilbud på kortbanenettet nå med underskudd . Dermed ligger det an til rutekutt allerede i januar. For å unngå dette ønsker Senterpartiet å bruke 100 millioner kroner på å fjerne den såkalte flypassasjeravgiften for småfly som veier under 20 tonn. Widerøe-flyene som flyr på kortbanenettet er typiske slike fly.

I tillegg vil Senterpartiet øke bevilgningen til de flyrutene som får statlig støtte med 20 millioner kroner. Vedum mener dette er tiltak som vil redde kortbanenettet og flytilbudet, for hele landet.

– Å fjerne flypassasjeravgiften kan bidra til at det blir mer lønnsomt å opprettholde et godt tilbud med småfly rundt omkring i hele Norge. Det er dette som binder store deler av Distrikts-Norge sammen, derfor må vi ta grep, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, her sammen med stortingsrepresentant Sandra Borch, frykter fraflytting fra distriktene hvis ikke flypassasjeravgiften blir fjernet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tap av arbeidsplasser og fraflytting

Senterpartilederen mener Høyre og Frps flypassasjeravgift vil få store konsekvenser dersom regjeringen ikke lytter til advarslene.

– Det er allerede kuttet i flyruter, blant annet i Lofoten og Vesterålen. Dersom regjeringen holder fast på flypassasjeravgiften for flyene på kortbanenettet, vil de langsiktige konsekvensene bli tap av arbeidsplasser og fraflytting over store deler av Norge, sier partilederen.

Stortingsrepresentant for Troms senterparti Sandra Borch mener Nord-Norge vil bli en av de største taperne hvis det skulle bli kutt i flyruter.

– Vi har jo ikke de kollektivmulighetene man har ellers i landet. Kortbanenettet er jo vår «buss», som mange er avhengig av for å komme seg mellom stedene i denne langstrakte landsdelen, sier Borch.

En distriktsfiendtlig avgift

Transportforsker ved Nord Universitet Gisle Solvoll sier at passasjeravgiften kan kalles en distriktsfiendtlig avgift.

Hvis man tar utgangspunkt i at distriktene er mest avhengig av flytransport, fordi de ikke har alternativ transport. Da rammer avgiften næringslivet og befolkningen som bor litt utenfor de sentrale strøk.

Solvoll mener det kan gi fordeler å fjerne passasjeravgiften. Blant annet kan det gjøre ruter som i dag er ikke er lønnsomme, blir lønnsomme likevel. Dersom prisene går ned som en følge av å fjerne avgiften, kan det også føre til at flere tar fly.

Gisle Solvoll

Gisle Solvoll, transportforsker ved Nord universitet mener det vil slå positivt ut om flypassasjeravgiften blir fjernet.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Men det blir jo også en konkurransevridning. Hvis SAS og Norwegian må betale disse avgiftene, mens Widerøe får slippe.

– Uredelig forslag

Dette er et av punktene Mudassar Kapur (H) i finanskomiteen på Stortinget reagerer på.

– Å fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn vil bety urettferdig konkurranse, og et slikt forslag ville bli stoppet av ESA. Dette er et luftslott fra Senterpartiet, og de må i så fall si opp EØS-avtalen først. Det vil gå utover arbeidsplasser i hele Norge når vi ikke lenger får solgt norske varer uten handelshindringer, sier Kapur (H).

– Det er også uredelig av Sp å forsøke å få folk til å tro at man kan gi unntak i avgifter som ikke lar seg gjennomføre.

Riktig vei å gå

Informasjonskonsulent i Widerøe Lina Lindegaard Carlsen sier at selskapet ikke er så opptatt av mer støtte fra staten, men at forutsetningene for små og store fly må være de samme. Forslaget fra senterpartiet om å fjerne flypassasjeravgiften er de positive til.

– Forslaget er absolutt et steg i riktig retning. Fjerning av avgiften vil gi oss en større mulighet til å utvikle de kommersielle kortbanerutene, sier Carlsen.

Lina Lindegaard Carlsen

Informasjonskonsulent i Widerøe Lina Lindegaard Carlsen sier forslaget om å fjerne flypassasjeravgiften er et skritt i riktig retning.

Foto: Einar Aslaksen