Hopp til innhold

Vil bygge opp Hæren i Finnmark for å forsvare landet

KIRKENES: Det norske forsvaret gjør seg klar til å møte en mulig framtidig russisk militær trussel – på norsk jord.

Vladimir Putin og Dmitri Medvedev under militærparaden 9. mai

IKKE TILSTEDE: Statsminister Erna Solberg vil ikke være tilstede på Den røde plass i Moskva under seiersparaden 9. mai. Her: President Vladimir Putin og statsminister Dmitrij Medvedjev under paraden i 2012.

Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

I over 20 år har den norsk-russiske grensa i Finnmark vært preget av samarbeid og tillit. Men Europa er i endring.

Det norske forsvaret sier nå, offisielt, at Norge bør bygge opp hærens styrker i Nord-Norge.

En ekspertgruppe satt ned av regjeringen la mandag denne uken fram sin rapport om det norske forsvaret. Der heter det at Ukraina-krisen betyr slutten på «den dype freden» i Europa.

– Ekspertpanelets rapport peker på at det er fornuftig å få på plass en tydelig robust militær tilstedeværelse i Finnmark for å være en terskel mot Russland. Og Hæren har tatt til orde for å øke sin tilstedeværelse i Finnmark, blant annet gjennom økt trening og øving. Og det er jo på det rene at vi ikke har kampavdelinger i Finnmark i dag, sier Aleksander Jankov, pressetalsmann i Hæren.

Hæren skal bli ny, og sterkere, i Finnmark

Nye stridsvogner, nytt luftvern og nytt artilleri.

Aleksander Jankov

BYGGER OPP: Aleksander Jankov, pressetalsmann i Hæren.

Foto: Forsvaret

Grensevakten i Kirkenes skal få bedre våpen. I tillegg vil Hæren reetablere en jegeravdeling ved Garnisonen i Porsanger i Lakselv.

Russlands militære gjenoppbygging betyr samtidig at Norge er totalt underlegen i det norsk-russiske maktforholdet.

Ny rapport om Forsvaret: Ikkje godt nok rusta
Militærbase til 500 millioner kan bli lagt ned før den tas bruk

Mer utstyr skal lagres i nord

-- Hæren peker jo på at ekspertutvalget har lagt fram en rapport der Russland i uoverskuelige framtid vil være den viktigste faktoren når forsvaret av Norge skal planlegges. For Hæren innebærer dette at en brigade må ferdigmoderniseres med nytt artilleri, stridsvogner og luftvern for å møte det som framstår som en mulig framtidig trussel.

Porsangmoen

NYE SOLDATER: Hæren vil reetablere en jegeravdeling ved Garnisonen i Porsanger.

Foto: Piera Balto / NRK

Og brigaden bør ha materiell lagret i Finnmark, for å kunne trene og øve hyppigere der. Dette bidrar til en tydeligere terskel mot Russland, sier Jankov.

Deltar ikke på seierparaden i Moskva

Norge har innstilt bilaterale militære aktiviteter med Russland ut 2015. Det bilaterale samarbeidet har vært innstilt siden mars 2014, etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim og destabiliseringen i Øst-Ukraina.

Samvirket innenfor noen områder opprettholdes likevel, og dette gjelder for eksempel kystvakt og grensevakt, søk og redning og mekanismene i Incidents at Sea-avtalen, oppgir Forsvarsdepartementet.

Statsminister Erna Solberg vil ikke delta på seiersparaden i Moskva 9. mai, og det er i dag ikke politisk kontakt mellom landene på regjeringsnivå.

Men Russland kommer i uoverskuelig framtid til å være viktig når norske myndigheter skal planlegge hvordan landet skal forsvares.

Forsvarsøvelse i Finnmark

FLERE I GRØNT: Det kan bli flere soldater stasjonert på permanent basis i Finnmark i framtiden. Hæren vil ruste opp i Finnmark for å være en terskel for en framtidig russisk militærtrussel.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

– Vi mener at rapporten er god og at den viser behovet for å styrke forsvaret på landsiden i nord. Det viktigste vi gjør er å få modernisert brigaden med luftvern, artilleri og stridsvogner for å kunne møte en potensiell fiende på land og for å kunne holde land og eventuelt slå en fiende på land i Norge, sier Jankov.

Siste fra Troms og Finnmark