Hopp til innhold

Sykehus med budsjettavvik på over 2000 prosent: – Svært alvorlig

Den økonomiske situasjonen til Universitetssykehuset Nord-Norge er i «kraftig forverring». Fersk prognose viser at vondt blir verre.

unn styremøte i Harstad

UTFORDRINGER: Økonomien har skapt en krevende start for nytilsatt administrerende direktør David Johansen.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon og det bekymrer oss.

Det sier styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Anders Mohn Frafjord, til NRK.

En fersk rapport fra helseforetaket viser et negativt resultat på 69,1 millioner kroner i april.

Det gir et budsjettavvik på hele 2172 prosent, viser helseforetakets egne tall.

Samlet sett er budsjettavviket så langt i år på 153,6 millioner kroner, eller 1152 prosent, viser rapporten.

– Men, det er lyspunkter, sa nytilsatt administrerende direktør David Johansen til styret torsdag.

Les også Helse Nord trenger flere som Håkon – vil lokke med stipend og bolig

Intensivsykepleier, Håkon Moen Stokvold i jobb

Store avvik

I lengre tid har helseforetaket slitt med å få endene til å møtes.

2023 endte med et budsjettavvik på cirka 180 millioner. En fersk prognose anslår nå et budsjettavvik på 324 millioner kroner i 2024. Det gir en økning på om lag 80 prosent fra året før.

– Den økonomiske situasjonen til UNN er svært alvorlig sånn som den er i dag. Det er 74 millioner i negativt budsjettavvik bare på én måned, og akkumulert 153 millioner hittil i år. Så det er svært alvorlig, sier Johansen.

– Er det et resultat som kommer overraskende på deg?

– Det er nok ikke overraskende. Vi har hatt et negativt budsjettavvik over flere måneder, og egentlig over flere år. Men, det var kanskje litt dårligere enn forventa i april.

administrerende direktør UNN

LYSERE TIDER?: Den nytilsatte administrerende direktøren i UNN håper på lysere tider i vente, også økonomisk.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Bare kostnadene knyttet til fristbrudd førte til et negativt budsjettavvik på 17,6 millioner kroner. Det er særlig innenfor psykiatrien kostnadene er store.

– Det er en bekymring at så mange pasienter går til fristbrudd, uttalte styreleder Mohn Frafjord i møtet.

Likevel ser Johansen noen lyspunkter.

– Jeg vil absolutt fremheve at det er flere lyspunkter, spesielt innenfor pasientbehandling. Vi hadde i forrige uke en rapport fra Kreftregisteret, som viser at vi ligger på høyde med andre universitets- og regionsykehus i Norge på kreftbehandling.

180923UNNHARSTAD

BRUDD: De økte kostnadene knyttet til fristbrudd, da spesielt innenfor psykiatrien, førte til en negativt budsjettavvik på 17,6 millioner kroner i april. NRK kjenner ikke til hvor stor andel Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms sto for.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Bommet på helligdager

Johansen erkjente i møtet at de på enkelte poster hadde budsjettert for dårlig. I møtet viste han blant annet til millionunderskudd knyttet til helligdagstillegg i april.

– Vi vet når påsken kommer.

– Vi tar ikke godt nok høyde for det i budsjetteringen, sa Johansen videre, og oppfordret til å ta lærdom av det til neste år.

En fersk virksomhetsrapport fra det regionale helseforetaket Helse Nord viser et samlet negativt avvik i april på 109.2 millioner kroner.

Hittil i år er det samlede negative avviket på 291,2 millioner, med et negativt regnskapsresultat på 216,6 millioner kroner. Til sammenligning viste regnskapet et negativt resultat på 81,5 millioner kroner på samme tid i fjor.

David Johansen hadde første dag som ny administrerende direktør 6. mai i år.

Les også UNN: Kraftig økning av pasienter som ikke får hjelp i tide

Universitetssykehuset nord-Norge Narvik

Vil flytte på det økonomiske ansvaret

I sakspapirene til torsdagens styremøte, beskrev Johansen økonomien som «i kraftig forverring». Videre mente han at «ikke bare tiltaksarbeidet gir lite resultater, men at det ikke er på noen brems i organisasjonen».

I styremøtet la han frem en mulighet for å gi mer av det økonomiske ansvaret til de enkelte lederne, og viste til at de kjenner sitt område best.

– Jeg er veldig opptatt av det vi kaller enhetlig ledelse, og det at ledere på alle nivå skal ha ansvar for faget, folkene og pengene.

– Min erfaring er at lederne ønsker dette, og det skal vi intensivere arbeidet med. Hvis man får kontroll på alle enhetene, så vil man også få kontroll både på klinikker og på UNN.

Les også Etablerte nytt senter: – Økning i dødelighet hos pasienter

PCI

Styret vedtok enstemmig å uttrykke bekymring for «den svært alvorlige økonomiske situasjonen UNN står i», samt be direktøren videreføre den forsterkede oppfølgingen av klinikkene med store underskudd.

Johansen har stor tro på at de, gjennom omstillingsprogrammet «Vi fornyer UNN», skal greie å få orden på helseforetaket.

Det er fem arbeidsgrupper under som skal komme med gode og innovative forslag for både venteliste, fristbrudd og økonomisk kontroll.

Les også Fikk kritikk for dyr administrasjon – så ansatte Helse Nord enda en direktør med millionlønn

Ola Jøsendal

NRK anbefaler

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Knuste-terneegg-Finnsnes

Rundt 30 terneegg knust i Senja: – En dyretragedie

Styringspartiene i Tromsø

Styringspartiene er enige om kuttliste i Tromsø kommune

PCI-senteret i Bodø.

Lydlogger avslører «krangel» om hjertepasienter i Nord-Norge

Tommy Olsen

Tommy i Tromsø hjelper båtflyktninger i Middelhavet: Nå vil Hellas ha han internasjonalt etterlyst