Hopp til innhold

UNN: Kraftig økning av pasienter som ikke får hjelp i tide

I lengre tid har fristbrudd gått utover pasientene. Nå har vondt blitt til verre, spesielt for pasienter ved én klinikk.

Universitetssykehuset nord-Norge Narvik

BRUDD: Det har vært en kraftig økning i fristbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Tirsdag møttes styret for å diskutere utfordringene – igjen.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Tirsdag fikk styret i UNN presentert kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober.

De økonomiske problemene hoper seg opp for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), til tross for at inntektene øker.

Tirsdag fikk styret i UNN presentert kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober.

– Det er et alvorlig resultat for oss. Det som kanskje er mest overraskende for oss, som ikke vi hadde kunnet beregne helt på forhånd, er den store økningen i utgifter til Helfo og til gjestepasienter.

Det sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher.

Ekstra ille er det for spesielt én pasientgruppe:

Pasienter som henvises til psykisk helse- og rusklinikken (PHRK).

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Anita Schumacher

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Schumacher, under tirsdagens styremøte i Narvik.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Ikke kapasitet

Så langt i år har det vært en kraftig økning i fristbrudd ved klinikken.

I 2022 hadde klinikkenes fristbrudd en kostnad for sykehuset på 52,5 millioner kroner. I år ligger summen an til å nærme seg 100 millioner kroner.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å ta unna de pasientene som trenger behandling hos oss. Da blir de henvist videre via Helfo for å få tjenestene sine enten privat eller på andre sykehus, og det er en veldig dyr ordning for oss, sier Schumacher.

Bare i oktober utgjorde kostnadene knyttet til dette nærmere 20 millioner kroner.

Schumacher sier de ser alvorlig på økningen. Hun mener de er et uttrykk for de store kapasitetsutfordringene som UNN har.

Ifølge sykehuset er mangelen på ansatte en av årsakene.

– Bør regjeringen gå inn med mer midler, dersom situasjon vedvarer?

– Det er klart at vi alltid kan ønske oss mer midler, men helseministeren har vært tydelig på at det forventes at Helse Nord skal klare seg med de rammene som er gitt, og det må vi forholde oss til, svarer hun.

UNN-direktør: – Vi klarer oss ikke uten private aktører Blodrøde sykehus-tall: – Vi klarer oss ikke uten private

UNN

Utskrivningsklare pasienter

Økte vare-, personal og driftskostnader koster UNN totalt sett dyrt. I oktober hadde sykehuset et negativt budsjettavvik på 29,8 millioner.

Det tilsvarer et avvik på over 600 prosent.

Noe annet som koster sykehuset dyrt, og som fører til en «propp i systemet», er det høye antallet utskrivningsklare pasienter.

Sykehuset ligger for tiden an til en økning i antall utskrivningsklare pasienter sammenlignet med fjoråret – hvor de også økte.

– Vi kommer ikke videre, og det er inngrep som må settes på vent, påpekte klinikksjef og prosjektansvarlig for Stormottakerprosjektet, Markus Rumpsfeld,

Rumpsfeld påpekte at de tross mange tiltak – i flere kommuner – ikke har sett den helt store effekten, og at tallene i Harstad stadig øker.

– Det er ikke en løsning i sikte, mener han.

Harstad kommune. Rådhuset i Harstad.

SLITER: I Harstad er det hele 115 utskrivningsklare liggedøgn pr. 1.000 innbygger.

Foto: HENRIK EINANGSHAUG/NRK

Les også 89 år gammel mann ligger på madrass på sykehusgulvet: – Et system som ikke fungerer

Unn-direktør Schumacher peker samtidig på prosessen som foregår i det regionale helseforetaket Helse Nord, knyttet til funksjons- og oppgavedelingen.

Onsdag skal de ha styremøte. Det vil også handle mye om budsjettsprekk, bemanningskrise og for lang ventetid.

Sakslisten til Helse Nord-styret er også preget av de mange reaksjonene som er kommet på forslag til endringer i helse- og sykehustilbudet i landsdelen.

– Det gjør vi fordi vi ønsker å orientere styremedlemmene i Helse Nord om den brede debatten som foregår, både nasjonalt og i det nordnorske samfunnet, om disse endringsforslagene og omstillingen vi står i, sier kommunikasjonsdirektør, Skjalg Fjellheim.

Skjalg Fjellheim

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim, sier han var forberedt på at dette var en sak som kom til å vekke stort engasjement i hele Nord-Norge.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark