Hopp til innhold

Tre av fire i Porsanger vil ikke ha lakseoppdrett

En undersøkelse initiert av lakseforpakterne i kommunen viser at mer enn 73 prosent av de spurte i Porsanger er imot dagens lakseoppdrett i Porsangerfjorden.

Egil Liberg med storlaks

Leder i Lakselv grunneierforening, Egil Liberg, har fått bekrefta at store deler av kommunens befolkning heller vil ha villaks enn oppdrett.

Foto: Privat

Spørreundersøkelsen som er foretatt av Ipsos MMI er basert på 251 intervjuer i Porsanger kommune som strekker seg rundt en av landets 21 nasjonale laksefjorder med spesielt vern.

Bak undersøkelsen står Norske Lakseelver, Børselv Jeger- og Fiskerforening, Stabbursdalen grunneierforening og Lakselv grunneierforening. De lokale foreningene er forpaktere av Børselva, Stabburselva og Lakselva.

Oppdrettslaks i håv ved oppdrettsanlegg

Greig Seafood Finnmark driver fire oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune. Bildet er fra et av anleggene deres i Alta.

Foto: André Bendixen / NRK

Ikke overraska

– Resultatet av denne spørreundersøkelsen er helt som forventa. Vi vet at motstanden mot lakseoppdrett sånn som det foregår i dag er stor i Porsanger. Vi har en nasjonal laksefjord, og folk er opptatt av naturen og ønsker å verne om den naturlige laksestammen vår.

Det sier ordfører i Porsanger, Aina Borch, som innrømmer at kommunen burde signalisert tydeligere motstand særlig mot havbruksetableringa i Vedbotn ved Repvåg.

Aina Borch

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, er ikke overraska over folkemeninga.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Porsanger kommune var nok ikke våken nok da prosessene rundt arealplanen i Nordkapp pågikk. Om resultatet hadde blitt annerledes om vi hadde spilt inn vår bekymring vet jeg ikke, sier ordføreren.

Trossa advarsler

Tre av fire porsangerværinger sier altså at de er imot dagens oppdrettsaktivitet i fjorden, anlegg som ligger i Nordkapp kommune, eid og drevet av Grieg Seafood Finnmark. Etableringa av Griegs siste anlegg i Vedbotn var spesielt omdiskutert. Nordkapp kommune og Finnmark fylkeskommune godkjente anlegget i fjor til tross for advarsler fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kritisk til åpen teknologi

– Det er den åpne teknologien hvor du ikke har noen kontroll på utslipp og sånne ting som er den største bekymringa, sier Egil Liberg som er leder i Lakselv grunneierforening.

– Vi ønsker jo ikke å ta livet av oppdrettsnæringa i den forstand, men vi ønsker at den skal drive mer miljømessig bærekraftig med lukka anlegg hvor en har kontroll på rømninger, lus, sykdommer, fôrspill og avfall, sier Liberg.

– Tilstanden er svært god

Grieg Seafood Finnmark er heller ikke overraska over at motstanden mot oppdrett i Porsangerfjorden er stor i befolkninga.

– Vi har vel lenge kjent til at man i Porsanger kommune ikke har ønska å tilrettelegge for havbruk, noe politikerne i lengre tid har vært tydelige på. Så i det bildet er det vel kanskje ikke så overraskende.

Roger Pedersen

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, sier tilstanden i havbruksnæringa i Porsangerfjorden er god.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Det sier samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, som mener at folk i Porsanger, som andre steder, har grunn til å være opptatt av hvordan havbruksnæringas fotavtrykk ser ut.

– Men hvis vi går inn og ser på realitetene, så er jo tilstanden svært god. Vi overvåker både miljøtilstand, lus og rømming under et strengt kontrollregime, sier Pedersen.

Han sier også at lukka havbruksteknologi foreløpig ikke er noe alternativ fordi det ikke er godt nok utprøvd.