Tokt mot tjuvfiske har høstet gode resultater

Flere tokter mot tjuvfiske de siste årene har resultert i færre ulovlige laksegarn. Strategien med økt tilstedeværelse fra flere etater har fungert, mener Statens naturoppsyn.

Rune Somby i Statens naturoppsyn.

Seniorrådgiver i SNO, Rune Somby, på tokt i Altafjorden.

Foto: Gyda Katrine Hesla

– Dette er faktisk mye mindre enn fryktet, sier seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO), Rune Somby.

Han er jevnlig ute på tokt for å avdekke garn som er satt ulovlig.

I begynnelsen av sommeren meldte SNO om store mengder ulovlig fiskegarn.

På en liten runde mellom Lofoten og Finnmark fant de 780 meter med ulovlig garn og 16 forskjellige garnbruk. Det ble utstedt to anmeldelser.

Nå melder SNO imidlertid at trenden med ulovlig fiske i nord har snudd i løpet av sommeren.

Også på nasjonalt plan har antall inndragelser gått ned. Hittil i år er totalt 188 garn inndratt, mot 303 i 2018. Det er en nedgang på 115.

Ulovlig satte garn funnet av Statens naturoppsyn.

Ulovlige garn samlet inn av Statens naturoppsyn.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Flere kontroller

Fra 1. juli økte straffen for ulovlig fiske i Norge. Nå kan du bli straffet med opptil fem års fengsel. Myndighetene håper at økt straff, kombinert med flere kontroller, vil føre til mindre tjuvfiske.

I løpet av de tre siste ukene har SNO gjennomført kontroller langs kysten fra Trøndelag til Finnmark. Det har resultert i cirka 20 inndragninger og fire-fem anmeldelser av ulovlig fiske.

– Mesteparten tok vi på tur ned. På tur opp var det veldig lite. Det er veldig gledelig, sier Somby.

Han mener strategien med økt tilstedeværelse fra flere etater har fungert. Både SNO, Fiskeridirektoratet, politiet og Kystvakten bidrar i kampen mot tjuvfiske langs Norges samlede kystlinje, som måler over 100.000 km.

– I 2018 hadde vi 129 inndragninger i Troms og Finnmark fram til 4. august. I år er vi under 60, sier han.

Rune Somby i Statens naturoppsyn.

Rune Somby i SNO mener at økt tilstedeværelse hjelper i kampen mot ulovlig fiske.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Problemområde

Somby peker ut gamle Troms fylke som tidligere problemområde hva gjelder ulovlig laksefiske med settegarn.

– De siste tre-fire årene har vi kanalisert ekstra mannskap til Troms. Vi har kunnet holde båtene i kontinuerlig drift i fylket, som har ført til at antall inndragninger er mer enn halvert, sier Somby.

Samtidig har antall anmeldelser doblet seg.

Færre ulovlige settegarn gjør at SNO har mer tid til å følge opp de lovlige lakseplassene.

Rune Somby i Statens naturoppsyn.

Rune Somby i SNO forteller at der hvor man tidligere kunne finne 15 ulovlige bruk i Troms, finner man nå nesten ingen.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Kjerneoppgave

Sjef for Fiskeridirektoratets kontrollseksjon, Thord Monsen, mener effektiv kontroll er en forutsetning for bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom fiskeriforvaltning.

– Kontroll med fiskeriene og landing av fisk er derfor en av direktoratets kjerneoppgaver, sier Monsen.

Fungerende leder i SNO Tilsyn kyst, Knut Magne Thomassen, skriver i en e-post til NRK at de opplever økt engasjement blant befolkningen mot ulovlig fiske i sjø.