Hopp til innhold

60 prosent av verdens fiskearter kan være utryddet innen 80 år

Klimaendringer kan utslette store deler av verdens fiskearter innen år 2100. Det konkluderer en ny, internasjonal studie fra en gruppe tyske forskere.

Pelagisk trål på veg om bord med fangst på 75 grader nord; sild og makrell.

60 prosent av verdens fiskearter kan i verste fall være forsvunnet innen 80 år, konkluderer en ny, internasjonal studie

Foto: Leif Nøttestad/Havforskningsinstituttet

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Et hav uten fisk er et utenkelig bilde.

Men om bare 80 år kan to tredeler av fiskeartene være utryddet.

I en ny studie, som er slått stort opp i tidsskiftet Science, har forskerne sett på hvilken temperaturøkning 700 kommersielt viktige fiskearter i verden tåler – gitt ulike klimascenarioer fram mot år 2100.

Budskapet til forskerne er at dersom utslippene av klimagasser fortsetter i samme tempo som i dag, og de gjennomsnittlige globale temperaturene stiger med fire-fem grader, vil vi stå overfor et mareritt-scenario rundt neste århundreskifte.

Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Geir Huse , med forskningsskipet Kronprins Haakon i bakgrunnen.

– Forskerne konkluderer med at dersom vi fortsetter som i dag vil 60 prosent av de 700 bestandene nådd sine kritiske nivå rundt år 2100, sier Geir Huse i Havforskningsinstituttet.

Foto: Erlend Astad Lorentzen

Omfattende

Forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet har lest rapporten, og omtaler den som et omfattende arbeid og viktig forskning.

Men det er store usikkerheter knyttet til fremtidsscenarioene.

– Dersom det verste scenarioet slår til, vil to tredjedeler av bestandene være i alvorlig trøbbel, sier Huse.

Det er dårlig nytt for store deler av verdens befolkning som er avhengig av havets naturressurser – både som næringsvei og mat.

Har tro på lavere utslipp

Huse tror ikke fremtiden blir så ekstrem som studien konkluderer.

NRK har også tidligere fortalt at flere klimaforskere dropper verst tenkelig-scenarioet.

– Klimascenarioet legger til grunn en betydelig økning i temperaturen fram mot 2100. Jeg håper og tror at det blir gjennomført reduksjoner i klimautslipp som gjør at vi unngår å ende opp her. Det er langt fram til 2100, og det er mye som kan gjøres innen den tid, sier han.

an mener likevel det er interessant og nyttig å gjøre denne analysen.

– Studien oppsummerer følsomheten for temperatur for mange fiskearter og gir prognoser for hvordan de kan bli påvirket av klimaendringer.

Egen forskning

Havforskningsinstituttet har selv undersøkt hvordan temperaturøkningene vil påvirke 37 av våre egne fiskeslag fram til 2050.

Her konkluderer havforskerne at utviklingen på kort sikt vil være positiv for torsk, sild, makrell og rødspette.

– De responderer positivt på temperaturøkning, og opplever en god tilvekst. Norskehavet har de siste ti årene hatt en stor utbredelse av makrell, som tidligere oppholdt seg mer i sørligere farvann.

Makrell

MER MAKRELL: Varmere hav har gjort at makrellen trekker nordover. Samtidig har bestandene økt.

Foto: Berge Myrene / NRK

Men gleden er kortvarig, ifølge forskeren.

I det lengre løp vil man også våre bestander få problemer. Blant dem som vil slite er polartorsken, som er avhengig av isen rundt Nordpolen. De sørlige torskebestandene i Nordsjøen ser også ut til få problemer med en oppvarming.

Store konsekvenser

Korallrev i rødehavet 1

Fisk som lever rundt korallrev takler temperaturendringer dårligere enn fisk som er mobile.

Foto: Maoz Fine

Fisk og sjømat utgjør en viktig del av det totale proteininntaket hos verdens befolkning.

Konsekvensene vil derfor bli store dersom tilgangen på fisk blir redusert.

Mest kritisk vil det kunne bli for befolkningen i landene rundt Ekvator.

– Det er her konsekvensene først vil merkes, blant annet fordi det er mindre oksygen i varmere vann.

Flere av artene her er knyttet til korallrev, og disse vil være veldig utsatt for temperaturøkning. Det er allerede kritisk for noen av dem, sier Huse.

Helt konkret har forskerne sett på hvordan temperaturendringer påvirker fisken i fire livsfaser. Spesielt to faser er mer utsatt for høyere temperaturer.

700 arter

Øyepål er en av våre minste, men mest tallrike torskefisk. Den er kortlevd og lever i dyp fra 50 til 250 meter.

60 prosent av verdens fiskearter kan i verste fall være forsvunnet innen 80 år, dersom vi fortsetter som i dag. Det konkluderer en ny, internasjonal studie utført av en gruppe tyske forskere.

Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

– Egg- og gytestadiet tåler temperaturendringer og høye temperaturer dårligst. Det er viktig å studere videre om hvor raskt fisken kan tilpasse seg slike økninger i temperatur som vi nå forventer, sier Huse.

I dag finnes det om lag 20.000 fiskearter i verdenshavene. De nær 700 ulike fiskeartene forskerne har sett på er de viktigste kommersielle artene fra Ekvator og opp til iskanten i nord.

Færre fisk i havet bil ikke bare ramme økonomisk.

– Fisk er en viktig del av økosystemene i havet. Klimaendringer og varmere hav vil påvirke det øvrige livet i havet, som igjen vil påvirke fisken.

Mer oppdrett

Norge er allerede verdens største produsent av oppdrettslaks, og skal i framtiden produsere enda mer.

Men Huse tviler på at oppdrett kan erstatte den naturlige produksjonen av mat i havet.

– Over hele verden ser vi en sterk utvikling innen oppdrett. Vi vil nok kunne erstatte noe av proteinproduksjonen med oppdrett. Men villfisk viktig, både som mat, næring og for økosystemene i havet.

Elias Olafsen fikk seg litt av en opplevelse, da hvithvalen Hvaldimir dukket opp på snorkleturen i Tysfjorden.

Elias Olafsen fikk seg litt av en opplevelse, da hvithvalen Hvaldimir dukket opp på snorkleturen i Tysfjorden.