Årets første tokt etter ulovlige lakse­garn: – Det er fortsatt altfor mye

Økt innsats for å ta ulovlig laksefiske de siste årene har gitt gode resultater, men Statens naturoppsyn ble overrasket over mengden ulovlige garn på årets første tokt i Nord-Norge.

Statens Naturoppsyn funn av ulovlig fiskegarn.

Årets første tokt førte til et stort beslag av ulovlige garn. Det undergraver lovlig fiske, og er en ukultur som må stanses, mener Rune Somby i Statens naturoppsyn.

Foto: Statens Naturoppsyn

På en liten runde mellom Lofoten og Finnmark fant Statens naturoppsyn 780 meter med ulovlig garn og 16 forskjellige garnbruk. Én uke på sjøen resulterte i to anmeldelser for ulovlig fiske.

– Det var mer enn forventet. Det er tidlig på sesongen. Både i Lofoten, Nord-Troms og Vest-Finnmark avdekker vi fortsatt mange tilfeller. Det er for mye, sier seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO), Rune Somby.

Han har grunn til å være bekymret. Bestanden av villaks har vært i stadig tilbakegang siden 80-tallet. Det er lite bedring i sikte på grunn av lav sjøoverlevelse, klimaendringer og lakselus.

Når ulovlige laksegarn i tillegg drar i land store mengder villaks, gjør det situasjonen enda vanskeligere.

– For en liten laksebestand som er tilknyttet en liten elv trenger det ikke være et stort garn for at det skal gjøre skade på bestanden, forteller oppsynsmannen.

Overvåker over 100.000 km

Fiskeridirektoratet har også utført en rekke kontroller den siste tiden. Kontroller langs kyststrekningen fra Trøndelag til Agder resulterte i 23 ulike politianmeldelser.

Det er et bredt samarbeid mellom flere etater når Norges samlede kystlinje på over 100.000 km skal overvåkes. Både SNO, Fiskeridirektoratet, politiet og Kystvakten bidrar i kampen mot tjuvfiske.

I sommer vil både fritids- og yrkesfiskere følges opp tett.

– Kystvakten tar på ingen måte sommerferie. De jobber tett sammen med de andre etatene og har fullt fokus på forvaltningen i sommer, sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Alle aktørene passer på at lover og bestemmelser blir overholdt, sier Stordal.

På grunn av den lange kystlinjen er de avhengig av at publikum tipser dem. Et nyttig verktøy er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sin karttjeneste.

Ulovlig fiskegarn beslaglagt av statens naturoppsyn

Mengden med ulovlig garn bekymrer. – På en liten natt med oppsyn tok vi fire garnbruk, samt at vi har to anmeldelser for ulovlig fiske, sier Rune Somby i SNO.

Foto: Rune Somby/Statens Naturoppsyn

Lettere å melde fra

– Ulovlig fiske som går utover bestanden vil kunne gi innskrenkninger i det lovlige fisket i sjø og elv, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Karttjenesten har godkjent om lag ca. 250 rapporteringer årlig. Det er likevel vanskelig å si om det har blitt flere eller færre siste årene.

Øyvind Fjeldseth i NJFF

– Det er bra for alle at man varsler om ulovlig fiske, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Foto: NJFF

– At det har vært en del utfordringer i Nord-Troms, er det liten tvil om. De fleste garna er satt for å fange laks for den er best betalt, sier Fjeldseth.

Han oppfordrer flere til å melde fra fordi det kan gjøre letingen mer effektiv ved å styre ressursene mot områder som er spesielt utsatt for tjuvfiske.

– Det er vanskelig å si helt sikkert, men vi har en formening om at det har blitt noe mindre omfattende i Sør-Norge og en del mer i Nord-Troms, sier Fjeldseth.

Lofoten og Troms er verst i klassen

– Troms har vært verstingen i Norge når det gjelder antall ulovlige bruk som blir inndratt. Vi har tatt inn ekstra ressurser for å være mer til stede her. Det har hjulpet veldig, sier Somby.

Han sier det har ført til færre tilfeller. Derfor har SNO opprettet en ny stilling i Lofoten og Vesterålen.

Fisker Mads Hansen i statens naturoppsyn

Mads Hansen er nyansatt for å jakte ulovlige garn i Lofoten og Vesterålen for SNO.

Foto: Statens naturoppsyn

– Det er et problemområde, sier oppsynsmann Somby.

På runden forrige uke fant de seks ulovlige garn i Lofoten og to i Vesterålen. I tillegg fant SNO-båten fra Bodø enda flere garn. I Troms kom de over seks ulovlige bruk.

– På en liten natt med oppsyn tok vi fire garnbruk, samt at vi har to anmeldelser for ulovlig fiske, forteller han.

Oppsynsmann Rune Somby i SNO sier at de begynner å få god oversikt over områdene.

– Samtidig tror jeg også at flere og flere skjønner at man ikke kan holde på sånn som man gjorde i gamle dager. Jeg tror det blir bedre etter hvert.

Nyheter fra Troms og Finnmark