Hopp til innhold

SV vil ha loven inn i landbruksmeldinga

– Det er sjeldent det er så presist å si et «ran av Nord-Norge». I dette tilfellet har det helt regelrett vært et ran, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Fjelloven

TO FYLKER UTEN LOV. I Finnmark gjelder finnmarksloven, mens i Sør-Norge gjelder fjelloven. I Nordland og Troms har Statskog stor makt, og store inntekter.

Foto: NRK

– Det er på høy tid at saken blir løftet opp, sier han.

NRK har i en rekke saker fortalt om fjelloven, en lov som beskytter folks rett til å bruke og bestemme over utmarka på statseid grunn.

Men loven gjelder ikke for Nord-Norge. Derfor mister landsdelen både innflytelse og inntekter på statens grunn.

Samtidig er det 10 år siden det kom et forslag om hvordan folk i Nordland og Troms skal få bestemme selv, men forslaget har aldri blitt behandlet av politikerne.

Nå vil SV ha saken opp av skuffa – med følgende utgangspunkt:

Torgeir Knag Fylkesnes

FORESLÅR FORANDRING: Torgeir Knag Fylkesnes og SV vil ha et nytt forvaltningsregime i Nordland og Troms.

Foto: Carsten Aniksdal

– At den statlige grunnen i de to fylkene skal være under ett selskap, og så skal folk lokalt ha stor innflytelse på hvordan bruken av eiendommen skal være, sier Fylkesnes.

– Overordnet er det ikke staten som både skal tjene, forvalte og ha innflytelse på den statlige grunnen i Nordland og Troms, men vi som bor her, sier Fylkesnes.

– Et ran

Forslaget vil SV ha inn i landbruksmeldinga, som skal være ferdig i begynnelsen av mars, og behandles i Stortinget.

Fylkesnes er medlem av Stortingets næringskomite.

– Jeg har nevnt det for noen i næringskomiteen. Flere synes det er en interessant sak. Jeg har også snakket med bondelaget, som synes det er en god idé å løfte dette inn i landbruksmeldinga som vi nå behandler, sier han.

Fylkesnes beskriver Statskogs regime i Nordland og Troms som «et stort tap»:

– Det er sjeldent det er så presist å si et «ran av Nord-Norge». I dette tilfellet har det helt regelrett vært et ran.

– Lurendreier

Landbruksdepartementet har ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har tidligere sagt at dagens modell bidrar til at man klarer å utvikle Statskogs eiendommer til utbytte for velferdsstaten, og «det nyter også Nord-Norge godt av».

Fylkesnes mener imidlertid Dale er en luring:

– Dette er et lurendreier-svar. Penger i nord går til staten, altså til hele befolkningen. I Sør-Norge, hvor man har fjelloven, blir inntektene værende igjen lokalt.

Samtidig varsler Fylkesnes at om noen motsetter seg den politiske behandlingen av en ny forvaltning i nord, skal de få med ham å gjøre.

– Jeg skal ta runden med de andre partiene slik at de er godt informert om hva dette gjelder, så hvis de går imot det, vil det være på solid grunn. Hvis det fortsatt er noen som mener at det skal være en helt egen tilstand i Nordland og Troms, uten at man skal si noe om det fra Stortinget, så får de høre fra meg.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark