Hopp til innhold

Denne ordføreren varsler søksmål mot staten

Toralf Heimdal mener det er en lokal plikt å sørge for at norsk lov gjelder også i Bardu kommune.

Toralf Heimdal

KVESSER KLØRNE: Toralf Heimdal, ordfører i Bardu, er beredt på å kjempe for å få fjelloven innført i kommunen.

Foto: Arild Moe / NRK

– Vi vil jo bare at loven skal oppfylles og at vi skal forholde oss til norsk lov, sier Toralf Heimdal, ordfører i Bardu.

Men loven gjelder ikke i Nord-Norge. Så da må Bardu-ordfører Toralf Heimdal ty til drastiske midler.

– Den eneste utveien er å gå til søksmål mot staten, med Landbruksdepartementet, sier han.

Loven Senterparti-politikeren snakker om, er fjelloven. En lov som beskytter retten til at folk lokalt, og ikke staten, skal bestemme over utmarka der staten er grunneier.

NRK har de siste dagene fortalt om kommuner, næringsliv og bønder i Nord-Norge som føler seg forskjellsbehandlet fra Sør-Norge, der fjelloven gjelder.

– Det er beklagelig at det er sånn, sier Heimdal.

– En plikt

Landbruksdepartementet har tidligere satt ned foten for at fjelloven skal gjelde i Bardu. Senere har Samerettsutvalgets forslag til hvordan befolkningen i Nordland og Troms selv skal få bestemme over sin egen utmark aldri blitt behandlet av politikerne.

Arnstad

INTERESSERT: Marit Arnstad (Sp) sier at et søksmål fra Bardu er interessant.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Da ligger alt til rette for at vi nå skal kreve fjelloven innført også i Bardu kommune, sier Heimdal.

– Du kan altså komme til å gå til sak mot din egen statsråd, dersom det blir regjeringsskifte etter høsten valg?

– Ja, hvis Senterpartiet blir med i en ny regjering er det veldig vanlig at Senterpartiet har landbruksministeren. Da vil det være ei veldig aktuell problemstilling. For det må de være klar over, at når loven ikke følges så har vi en plikt – også lokalt – til å få dette rett, sier Heimdal.

– Hvem som sitter som landbruksminister på det tidspunktet er for min del helt uvesentlig.

Arnstad: – Interessant

Senterparti-profil og tidligere statsråd Marit Arnstad vil ikke svare på om hun ville forsøkt å stanse Bardu fra å innføre fjelloven, men Arnstad, som er advokat, synes generelt at et søksmål er interessant.

– Fordi det kan skape en ny type debatt omkring eier- og rettighetsforhold. Og det er interessant i seg selv, sier hun.

– Om det kommer et søksmål så tror jeg at det kan være en veldig interessant prøving i rettssystemet av ulike typer rettighets- og eierforhold i Norge, sier Arnstad.

Fjelloven

TO FYLKER UTEN LOV: I Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer og tar betalt.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

Fjellstyrer

Fjelloven gjør at bygdefolk har kan styre både beite og seterdrift, og også jakt, fangst og fiske på statens grunn – gjennom demokratisk valgte fjellstyrer. Disse forvalter området etter fellesskapets beste og sikrer at inntekter ikke tas ut, men blir værene igjen i lokalsamfunnet.

Men slike fjellstyrer finnes ikke på områder staten er grunneier i Nord-Norge, ettersom fjelloven ikke gjelder her.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og departementet han leder har ikke hatt mulighet til å kommentere saken.