Hopp til innhold

Senterpartiet vil endre lov som «forskjellsbehandler» nordlendinger

Janne Sjelmo Nordås mener det er uakseptabelt at bønder i Nordland og Troms må betale for å leie jord hos staten, mens dette er gratis for bønder i sør. Nå vil hun ha «glemt» lovforslag opp av skuffen.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

– Vi kan ikke være bekjent med at vi har ulik praksis i nord og i sør. Dette har tatt altfor lang tid å løse, sier Janne Sjelmo Nordås. (Sp)

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I går fortalte NRK om sauebonde Leif Bjørnar Seppola i Storfjord kommune i Troms. På det meste har han 500 dyr som må ha mat, og for å skaffe den må Seppola ha slåttemarker. Men det er staten som eier mesteparten av arealene i kommunen, og selv om det er nok plass til slåttemarker får ikke Seppola kjøpe mark av staten.

Hadde han bodd i Nord-Trøndelag, eller hvilken som helst kommune lenger sør, hadde han kunne leie jord helt gratis på statseide områder.

Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Loven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statseid grunn gjennom lokalt oppnevnte fjellstyrer. Men i Nordland og Troms er det Statskog som eier og tar betalt.

– Vi kan ikke være bekjent med at vi har ulik praksis i nord og i sør. Dette har tatt altfor lang tid å løse, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås.

Blir valgkampsak for Senterpartiet

For 10 år siden kom Samerettsutvalget 2, som er et regjeringsoppnevnt lovutvalg, opp med et forslag som skulle gi innbyggerne i Nordland og Troms samme rett som innbyggerne ellers i landet. Men etter ei politisk høring i 2009 har lovforslaget ligget trygt plassert i ei skuff hos ulike regjeringer.

Alle må ta ansvar for denne saken, også vi som satt i regjering fram til forrige valg. Men nå må vi få alle ta ansvar for å bringe dette videre. Saken må opp av skuffen, sier Sjelmo Nordås.

Ifølge henne vil Senterpartiet trolig vedta dette som et av flere punkt i sitt partiprogram.

Vil ikke endre loven

Det er Landbruksdepartementet som eier Statskog, og som er ansvarlig for forvaltningen av statseide områder i Nordland og Troms. I dag utgjør dette cirka halvparten av alt av areal i disse to fylkene.

I 2015 fikk tok de over 50 millioner kroner i utbytte hos Statskog. Året før var tallet 70 millioner kroner ifølge årsregnskapene.

– Modellen som vi har bidrar til at vi klarer å utvikle Statskog sine eiendommer, til verdiskapning og til utbytte til velferdsstaten, og det nyter også Nord-Norge godt av, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

Fjelloven

Fjelloven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statseid grunn gjennom lokalt oppnevnte fjellstyrer. Men i Nordland og Troms gjelder den ikke, og der er det Statskog som eier og tar betalt.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

Flere nyheter fra Troms og Finnmark