Sultne isbjørner plyndrer fugleholmer på Svalbard

Klimaendringer og fredning av isbjørn gjør at eggene til den utrydningstruede ærfuglen blir plyndret på Svalbard. – Vi tror at dette vil føre til en dramatisk nedgang i årene som kommer, sier polarforsker.

Isbjørnen i Konsfjorden på Svalbard.

En isbjørn kan fortære rundt 100 egg i løpet av en dag på en av holmene i Kongsfjorden hvor sjøfuglene hekker.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

– Når isbjørnen kommet til holmene kan den spise et måltid på 30–40 egg. Etter en hvil, går den i gang på nytt. Bjørnen kan ligge på holmen i flere dager og ta for seg av egg.

Det sier Geir Wing Gabrielsen, fugleforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Ærfuglbestanden opplever allerede en dramatisk nedgang langs kysten av Norge. Nedgangen har vært på 80 prosent de siste 40 årene. Bestanden er rødlistet.

Sovende isbjørn blant fuglene.

Den mette isbjørnen sovner ved matfatet på fugleholmen.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Isbjørn lager kaos

I Kongsfjorden på Svalbard har ærfuglene klart seg bra. Men de tre siste årene har isbjørn, polarrev og polarmåke tatt ekstra godt for seg av eggene også her.

– Isbjørnen lager kaos! Så kommer polarmåker inn og forsyner seg grovt. I tillegg har vi hatt polarrev i år. Den har kommet over isen mens det var forbindelse mellom land og øyer. Reven har rensket tre holmer fullstendig, sier Gabrielsen.

Fjellrev med egg.

Også polarreven tar for seg av eggene.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Klimaendringer

Isbjørnen spiser mest ringsel, som den jakter på isen. På grunn av klimaendringer blir det stadig mindre is på Svalbard. Fugleforskeren mener dette er en del av årsaken. Det betyr mindre sel å spise for bjørnen.

– Vi vet at issituasjonen nord på Svalbard er dårlig. Det er vel et resultat av matmangel lenger nord som gjør at de kommer til holmene lenger sør, sier Gabrielsen.

Geir Wing Gabrielsen, fugleforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt har forsket på Svalbard i over 40 år.

Foto: Kjetil Sagerup / Norsk Polarinstitutt

Tapere og vinnere

– Vi forskere ser at det er tapere og vinnere i det som skjer med klimaendringene. Òg fuglebestandene som vi har på disse holmene, tror jeg kan forsvinne. Det kan jo være at ærfuglen finner seg alternative hekkeplasser. Men vi tror det blir en dramatisk nedgang de neste årene, sier Gabrielsen.

Isbjørnunge med tang i Kongsfjorden

Isbjørnunge med tang i Kongsfjorden.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Geir Wing Gabrielsen

Ikke bare klima

Freding av isbjørn er også en viktig årsak til at isbjørnen spiser fugleeggene. Det mener Jon Aars, isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt.

– Det er mer bjørn på vestkysten av Spitsbergen hvor vi har disse fuglekoloniene, enn det brukte å være, sier han.

Grunnen er at isbjørnen har vært fredet siden 1973.

– Før bjørnen ble fredet var det lov til å skyte bjørnen for alle og enhver. I alle områder hvor det var folk, ble bjørnen skutt. Bjørnen bruker gjerne de samme områdene i flere generasjoner. Derfor tar det tid når det er skutt ut bjørn i et område før de kommer tilbake, sier han.

Isbjørn spiser egg
Foto: GEIR WING GABRIELSEN / Norsk Polarinstitutt