Hopp til innhold

Helena har aldri hatt eksamen – er bekymret for hvordan det vil gå

Studiesteder forventer økt mentalt press for studentene som aldri har hatt eksamen før. Nå planlegges det tiltak for å hjelpe de inn i høyere utdanning.

Helena Sollied Allemano

Helena Sollied Allemano har ikke hatt en eneste eksamen i løpet av de tre årene på videregående skole.

Foto: Aurora Berg / NRK

– Jeg tror definitivt at det er en ulempe at jeg ikke har hatt noen eksamener. Jeg har jo kun erfaring med eksamen fra ungdomsskolen, sier Helena Sollied Allemano.

Hun er avgangselev ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø, og er bekymret for hvordan møtet med eksamener på høyere utdanning vil bli.

I løpet av de tre siste årene har verken hun eller medelevene hatt en eneste eksamen som følge av koronapandemien.

Og tidligere denne måneden ble det klart at også vårens eksamener er avlyst, både for ungdomsskolen og videregående.

– Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg mangler kunnskap og trening i hvordan det fungerer, sier Allemano.

– Kan oppleves som skremmende

Det er kun litt over halvannen måned til søknadsfristen for høyere utdanning går ut.

Rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Maria Johansen Zachariassen, er en av dem som etter hvert skal møte de nye studentene som kanskje går en litt annerledes høst i vente.

Også hun tror manglende eksamenserfaring kan bli en utfordring for de nye studentene.

Maria Johansen Zachariassen

Rådgiver ved UiT, Maria Johansen Zachariassen, oppfordrer ferske studenter til å benytte seg av mentorordningen.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– For mange vil eksamen være helt nytt, og det kan nok oppleves som skremmende. Det er en stor overgang å gå fra videregående skole til høyere utdanning, og pandemien har gjort det enda vanskeligere, sier hun.

Zachariassen tror også at overgangen fra digital til fysisk undervisning vil være uvant for mange.

– Det er en helt annen hverdag. De kan ha enkelte uker hvor det kun er et par timers forelesning, så de må lære seg å strukturere dagen selv og jobbe selvstendig.

Vil tilrettelegge på best mulig måte

Både studentparlamentet ved UiT og rådgiverne vil derfor ha ekstra stort fokus på å tilrettelegge for, og støtte ferske studenter til høsten.

– Det å håndtere det mentale stresset rundt eksamener og innleveringer tror jeg kan bli utfordrende for mange av dem som ikke har hatt eksamener før. Derfor skal vi være flinke til å støtte opp, og legge til rette på best mulig måte, sier Victor Zimmer, leder for Studentparlamentet ved UiT.

Flere universitet rundt om i landet har tilbud om en mentorordning, hvor mer erfarne studenter leder grupper for førsteårsstudenter.

– Gjennom ordningen lærer de studieteknikk, hvordan skrive en oppgave og kildehenvisning blant annet. Mentorordningen vil nok bli ekstra viktig for mange til høsten, sier Zachariassen.

Victor Zimmer

Leder for Studentparlamentet ved UiT, Victor Zimmer.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Tar friår

Helena Sollied Allemano har planlagt å ta et friår før hun begir seg ut på studier.

Selv om hun er bekymret for hvordan hun skal håndtere eksamener når hun starter på høyere utdanning, er hun også lettet over at vårens eksamener ble avlyst.

– Det er litt deilig å vite at man nå er ferdig og ikke trenger å ta noen eksamen. Foreløpig hvert fall.