Hopp til innhold

Lokallag vil ha Nord-Norgebanen fjernet fra MDGs partiprogram

Det har oppstått en intern strid om satsing på bygging av Nord-Norgebanen i Miljøpartiet De Grønne. Lokallaget i Askøy vil ha jernbanesatsingen fjernet fra partiets valgprogram.

Nordlandsbanen

JERNBANE I NORD: Nordlandsbanen fra Bodø kan bli forlenget nordover fra Fauske til Tromsø. Det vil MDG kjempe for. I alle fall flertallet.

Foto: Rune Fossum

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Lokallaget stiller seg kritisk til om Nord-Norgebanen i det hele tatt er et miljøvennlig prosjekt.

Jernbaneprosjektet i nord, som er blitt en av hjertesakene til MDGs nestleder, Kriss Rokkan Iversens, får dermed motstand innad i eget parti.

Lokallaget i Askøy vil ha jernbanen fjernet fra programmet. De stiller seg blant annet kritisk til om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Landsmøtedelegat og nylig avgått leder i Askøy MDG, Linda Rykkje, mener det heller bør satses på prosjekter som gir klimagevinst fortere enn det Nord-Norgebanen vil.

– Vi mener MDG skal bruke klimatiltak som gir oss klimagevinst nå, og i alle fall før 2030. Byggingen av jernbanen vil gi store klimautslipp over lang tid. Vi vil heller elektrifisere Nordlandsbanen for å fjerne utslipp fra diesel togene, noe som er realistisk å få til på kort sikt, sier hun.

– Påvirker urørt natur

Den avgåtte lederen mener at å binde Nord-Norge sammen ved hjelp av togskinner, vil få store miljømessige konsekvenser.

– Jeg stusser over at det ikke reageres på at denne banen vil bygge ned masse urørt natur. Det må også problematiseres, selv om jernbane er et miljøvennlig framkomstmiddel, sier Rykkje.

Hun peker på at det ikke er grunnlag for at prosjektet vil gå med overskudd, verken med passasjergrunnlag eller godstrafikk.

– Når man ser på der det bor mange folk, så er jernbane et godt kollektivtilbud. En må også se på hvor vi får størst samfunnsgevinst. For eksempel vil Bergensbanen med fire timer mellom Bergen og Oslo bli et reelt alternativ til fly, og mange flere vil kunne velge toget. Nord-Norge banen har en mer grisgrendt befolkning, dermed blir samfunnskostnadene større per reisende.

Jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste rundt 113 milliarder. Det ble konkludert da jernbaneplanen ble utredet sist gang i 2019 av Jernbanedirektoratet.

Har støtte fra partiledelsen

Selv om Askøy MDG stiller seg kritisk til Nord-Norgebanen, er de fremdeles åpen for at den kan bygges på sikt. Derimot ønsker de heller å prioritere andre prosjekter i denne perioden.

Nestleder i partiet, Kriss Rokkan Iversen, er uenig med lokallaget, men ønsker likevel motstanden velkommen.

– Jeg synes det er sunt at det er takhøyde for ulike meninger om samferdselsløsninger. Vi har plass til det mangfoldet i MDG, sier hun.

Iversen forteller at det ser ut til at jernbaneprosjektet har stort flertall i partiet. Det er hun glad for.

– Det er altfor ofte sånn at Nord-Norgebanen gjemmes bort i et kapittel om distriktspolitikk. Men jeg mener Nord-Norgebanen er et samferdselsprosjekt av nasjonal betydning.

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder i MDG Kriss Rokkan Iversen kjemper for Nord-Norgebanen

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Død fisk har dårlig tid

En av de viktigste grunnene til at nestlederen kjemper for jernbanen i Nord-Norge, er sjømatindustrien. Hun mener det har stor betydning også nasjonalt.

Iversen forteller at ved hjelp av jernbanen kan Nord-Norge få fisken ut til det europeiske markedet uten klimagassutslipp.

– Den sjømaten som produseres i kystsamfunnene i Nord-Norge er av nasjonal betydning når det kommer til arbeidsplasser og verdiskapning.

Rokkan Iversen mener det er en feiltolkning å tro at alternativet til jernbane vil være uten naturinngrep. Hun mener mange politikere i Nord-Norge jobber for vei som et alternativ til tog.

– En fergefri E6 vil låse oss til asfalt og klimagassutslipp i veldig lang tid framover. Både vei og jernbane vil gi naturinngrep, men klimaeffekten av jernbane er langt større enn for vei, samtidig som nye løsninger for bygging av jernbane redusere naturskadene betydelig.

Nestlederen mener at jernbanen vinner over vei når det kommer til kapasitet og hastighet for godstransport. Når godset kommer vekk fra veiene, vil dette også øke trafikksikkerheten, ifølge Rokkan Iversen.

– Det er ingen som har det så travelt som en død fisk, og da er det ingen andre transportformer som vil egne seg bedre enn jernbane for å få sjømaten fra nordnorske kystsamfunn så raskt som mulig til matbord i Europa.

Fisk fra Tobø fisk lastes om bord en lastebil.

MDGs nestleder mener det vil lønne seg å frakte sjømat med jernbane fra Nord-Norge, istedenfor med tungtransport.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK