Hopp til innhold

MDG-topp: Milliardene til E6 kan ødelegge for Nord-Norgebanen

Å drysse noen milliarder over veistrekninger i Nord-Norge, kan ødelegge for fremtiden til nordnorsk samferdsel, sier nestlederen i MDG. En feilslått sammenligning, kontrer KrF.

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, mener at fokuset på veier fremfor bane, vil være lite hensiktsmessig for fremtiden til nordnorsk samferdselspolitikk.

Foto: Jonas Nilsen, MDG

Onsdag ble det klart at regjeringen vil prioritere E6 i Sørfold i budsjettet til Nasjonal Transportplan (NTP).

Dette er en kjærkommen nyhet for tusenvis, ettersom både veinettet og tunnelene har blitt omtalt som farlige og lite trafikksikre.

Men nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, velger heller å kritisere regjeringen for ikke å tenke langt nok frem i tid.

– Jeg er redd for at disse gavepakkene som de strør rundt på veistrekninger i Nord-Norge, egentlig er kamuflasje for at vi ikke får realisert Nord-Norgebanen. Jo mer vei som finansieres, jo mindre aktuell blir banen, som vi så sårt trenger.

Mindre vogntog i fokus

Rokkan Iversen sier at hun har stor forståelse for at folk gleder seg over det kommende løftet til Sørfold og E6.

Men at regjeringen velger å tenke på veiene, fremfor å få vogntog over på bane, syns hun ikke noe om.

– Jeg mener at når man fortsetter med å finansiere veiprosjekter, så låser man samferdselsstrukturen til vei. Det er bakstreversk og lite fremtidsrettet.

Hun vil heller samle opp pengene i én stor pengesekk. Pengesekken må være stor, ettersom banen er ventet å koste 120 milliarder kroner.

– Det vi virkelig trenger er store summer på bordet og lovnad om finansiering av banen. Jeg er også opptatt av trafikksikkerhet, men hadde man prioritert banen i NTP, så ville man automatisk fått færre vogntog på veiene.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Statssekretær og nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, sier at å sammenligne de to prosjektene blir helt feil.

Foto: Erik Andreassen / NRK

– Feilslått sammenligning

Det var statssekretær i samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (Krf), som presenterte nyheten om E6-arbeidet.

Hun avviser at dette arbeidet setter en stopper for utredningen av Nord-Norgebanen.

– Den veien som skal bygges, den er helt nødvendig. Vi flotter oss ikke med firefelts motorvei her i nord, men det er en veistrekning som har en kjempedårlig standard, som må bli mer trafikksikker.

At Rokkan Iversen drar dette inn i diskusjonen med banen, syns hun bare er tull.

– Det er en feilslått sammenligning, for det har ingen sammenheng med om det prosjektet bygges eller ikke. Vi må ha en fungerende vei gjennom Nordland, og det skal det nå bli på E6.

Arne Nævra

Arne Nævra i SV vil gjerne ha bane i nord, men mener E6 i Sørfold fremdeles må bygges.

Foto: PETER MYDSKE

– Men tenker dere noe på denne togstrekningen for tiden?

– Ja det gjør vi selvfølgelig. Det som er kjent nå, er at Statens vegvesen har fått i oppdrag om å lage en konseptvalgutredning for transportsystemet i Nord-Norge. Det vil altså ikke skje noe før denne utredningen er ferdig i 2023, sier Noresjø.

E6 i Sørfold får også støtte fra stortingsrepresentant for SV, Arne Nævra.

– Selv om SV vil ha opprusting av Nordlandsbanen og bygge Nord-Norgebanen, er det åpenbart behov for å fjerne flaskehalsene på E6 nordover. Disse bevilgningene vil få SVs støtte.