Hopp til innhold

Jernbanedirektoratet: – Kan kjøre tog mellom Bodø og Tromsø på 3,5 timer

I en fersk rapport om Nord-Norgebanen har Jernbanedirektoratet beregnet reisetida mellom Nord-Norges to største byer til 3,5 timer. – Det blir flott. En miljøvennlig og fin reise, jubler Ragnhild Tangeraas

Regjeringspartiene vil utrede Nordnorgebanen

Dette bildet fra 2017 viser hvordan kartet over Nord-Norgebanen i teorien kan se ut.

Illustrasjon: Morten Skandfer / Tromsø Venstre

Ifølge en analyse fra Jernbanedirektoratet kan en utbygging føre til langt kortere reisetid mellom de to nordnorske byene, som i dag tar åtte og en halv time med bil.

– Det høres jo nesten for godt ut til å være sant. Men samtidig høres det jo helt flott ut, sier togpassasjer Ragnhild Tangeraas, som reiste sørover med tog fra Bodø på tirsdag.

«Alle» vil ha Nord-Norge-banen

I en undersøkelse InFact har gjort i Nordland, svarer 69,5 prosent at de er positive til Nord-Norgebanen. 1027 personer har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført 15. august på oppdrag fra NRK og Amedia.

Bare 15,6 prosent er negative til å forlenge Nord-Norgebanen, mens 14,9 prosent svarer 'vet ikke' på spørsmålet om Norge bør ta seg råd til bygge en ny jernbane fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad.

En utredning som Jernbanedirektoratet har gjort, viser at en jernbane mellom Fauske, via Narvik og til Tromsø, kan komme til å koste 130 milliarder kroner. Samfunnsøkonomisk vil den ikke bli lønnsom.

Reisetid

Her er de ulike reisetidene i nord, ifølge Jernbanedirektoratet.

Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Likevel vil innbyggerne både i Nordland, Troms og Finnmark ha jernbane. Og de er ikke alene. Faktisk er nordmenn flest positive til at det bygges mer jernbane i nord. Det viser en meningsmåling VG har fått utført.

Her svarer 60 prosent av de spurte er positive til utbygging av Nord-Norgebanen, helt uavhengig av hvilket parti de stemmer på.

– Hva vil det koste?

Ragnhild Tangeraas blir intervjuet av Henrik Østensen heldahl

– Tre og en halv time? Så flott da, sier togpassasjer Ragnhild Louise Tangeraas til NRKs utsendte Henrik Østensen Heldahl.

Foto: NRK

Transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet synes ikke det er så rart at folk i nord svarer ja når de blir spurt om de ønsker Nord-Norgebanen velkommen.

– Hvem vil ikke svart ja til en gave til mer enn 100 milliarder kroner. Og hvis Nord-Norgebanen noen gang kommer snakker vi veldig langt fram i tid. Det er ikke jeg som skal reise med dette toget, men mine barn og barnebarn.

Selv om reisetiden mellom Bodø og Tromsø kan friste flere til å ta toget, er det ikke sikkert de kommer til å velge miljøvennlig.

Gisle Solvoll

Gisle Solvoll er professor i transportøkonomi ved Nord universitet, Handelshøgskolen. 

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er ikke bare tid som teller. Avganger komfort og billettprisen er også viktige faktor når folk skal velge transportmiddel. Hva vil det koste å reise med lyntog mellom de to byene?

Kundegrunnlaget er heller ikke mye å snakke om, ifølge transportforskeren.

– Bortsett fra Narvik og Harstad bor det nesten ikke folk mellom de to byene. Det viser vel også trafikkprognosene som er laget, sier Solvoll.

Men for godstrafikken mellom sør og nord vil en ny jernbane i nord ha mye å si, tror Solvoll.

Nye miljøkrav i EU krever at 50 prosent av langtransporten skal over på sjø eller jernbane innen 2050.

– Kan en Nord-Norgebane knytte landsdelen tettere sammen og endre forholdet mellom Bodø og Tromsø?

– Jeg tror ikke toget vil revolusjonere Nord-Norge. Vi har jo muligheten til å reise med fly i dag enda raskere enn beregningene til Jernbanedirektoratet.

Solvoll har også merket seg at 16 prosent av de spurte er negative til en ny Nord-Norgebane.

Det kan ha flere årsaker. Bor man langt unna der hvor jernbanetraseen skal gå, som i Lofoten og Vesterålen, er man kanskje mer lunkne, tror han.

– Det kan jo tenkes at mange frykter at en slik investering vil gå ut over andre samferdselsprosjekter.

Tog Bodø

Tre og en halv time med tog mellom Bodø og Tromsø frister nordlendingene. Hele 70 prosent er for, viser en ny måling.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK