Hopp til innhold

Her ligger jernmalm for 5 milliarder kroner i en dunge

En dramatisk togavsporing i Sverige har stengt en av Nord-Norges viktigste transportårer i sju uker. Det har kostet milliarder av kroner.

Det svenske gruveselskapet LKAB står for 85 prosent av jernmalmen som produseres innenfor EU.

I sju uker har det ikke vært mulig å frakte jernmalmen fra Kiruna i Nord-Sverige til Narvik, hvor malmen fraktes ut i verden med skip.

Årsaken er en dramatisk togavsporing 17. desember i fjor.

Konsekvensen er at 3 millioner tonn jernpellets med en verdi på 5 milliarder kroner har hopet seg opp på industriområdene i Kiruna og Svappavaara.

Etter flere utsettelser åpner trolig Ofotbanen, eller Malmbanan som den heter på svensk side, 4. februar.

Da har jernbanen vært stengt i 49 dager.

LKAB kjører vanligvis ti daglige tog fullastet med jernmalm med Ofotbanen.

Halvannen måned meg togstans gjør at LKAB ikke vil klare å komme à jour med malmhaugene som har hopet seg opp.

LKAB i Kiruna

Jernmalm for 5 milliarder kroner er stablet opp i Kiruna. Malmen skulle ha vært fraktet på Ofotbanen, men jernbanestrekningen har vært stengt i sju uker.

Foto: SVT

Det opplyser Linda Bjurholt, som er logistikksjef ved LKAB til SVT.

– Det kommer til å ta lang tid, kanskje fram til 2030 eller lenger. Vi taper minst 100 millioner kroner hver dag i inntekter vi får når vi selger malmen, sier hun.

Store konsekvenser

Togavsporingen har også stukket kjepper i hjulene for en landsdel i Norge.

Det fraktes nemlig 25 millioner tonn gods årlig på Ofotbanen.

Målt i antall tonn det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Store deler av varene som skal til Nord-Norge fraktes fra Alnabru via jernbane i Sverige og opp til Narvik.

Herfra fraktes matvarer og gods videre på bil ut i Nord-Norge.

Årlig fraktes det rundt 200.000 tonn sjømat på denne jernbanestrekningen. Ifølge Fiskeribladet har trøbbelet på Ofotbanen i vinter kostet sjømatnæringen 2 milliarder kroner.

Et malmtog sporet av ved Vassijaure i Nord-Sverige.

17. desember sporet et malmtog på tur til Narvik av. 25.000 sviller har blitt byttet ut på en 15 kilometer lang strekning mellom Tornehamn og Vassijaure.

Foto: Trafikverket

4000 flere vogntog på veiene

Konsekvensene er at all fisk har blitt transportert på vogntog framfor tog.

Ifølge havnedirektøren i Narvik har godstrafikken på vei til og fra Narvik ført til 4000 ekstra vogntog ut på dårlige vinterveier.

Sprengt kapasitet

Det er den enorme trafikkmengden på Ofotbanen som gjør at gruveselskapet mener de ikke kommer til å klare å ta unna malmlagrene.

Derfor har det i flere år vært jobbet både på norsk og svensk side for å få bygget et dobbeltspor på Ofotbanen.

Et malmtog sporet av ved Vassijaure i Nord-Sverige. Bildet viser store skader på vindtunnel.

Et fullastet tog med 10 vogner sporet av ved Vassijaure 13 mil nordvest for Kiruna, og skadene var store, ifølge det svenske Trafikverket.

Foto: Trafikverket

Togstansen viser hvor sårbar denne nordlige transportåren mellom Norge og Sverige er, mener LKAB.

– Situasjonen viser hvor tydelig hvor stort behovet for en utbedring av banen er. Løsningen er snarlig utbygging til dobbeltspor, sier pressesjef Andreas Lindberg i LKAB til NRK.

Det nye funnet ligger i nærheten av jerngruva der Kiruna allerede driver utvinning. Selskapet venter å kunne begynne utvinning om ti-femten år.

Gruveselskapet frakter hvert døgn ti tog fullastet med jernmalm fra Kiruna til Narvik og videre ut i verden. Det tilsvarer to tredeler av all malm som hentes opp fra gruvene i Kiruna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

Men hvorfor kan ikke svenskene frakte jernmalmen sin ut på verdensmarkedet uten å være avhengig av Norge?

Pressesjefen opplyser at en tredel av malmen som hentes ut av gruvene fraktes til den svenske kystbyen Luleå, og skipes ut derfra.

Men islagt hav i Bottenviken gjør at Luleå ikke er like attraktiv som utskipingshavn.

Narvik havn er isfri, har større kapasitet og er lettere tilgjengelig for LKAB sine kunder.

Anders Lindberg, pressesjef LKAB

– Uten Narvik havn ville ikke LKAB vært det selskapet vi er i dag. Dette er måten vi når verdensmarkedet. Det er veldig vanskelig å forestille seg noe annet, sier pressesjef Anders Lindberg i LKAB.

Foto: LKAB

– Uten Narvik havn ville ikke LKAB vært det selskapet vi er i dag. Men enkeltsporet på Malmbanan/Ofotbanen er ekstremt sårbart og ikke nok. Vi må se investeringer på hele banen.

Blir viktig for Nato

I Norge har det vært liten politisk vilje til å bygge dobbeltspor på Ofotbanen. Situasjonen har ikke vært bedre på svensk side. Men kanskje er det i ferd med å snu.

Den stengte jernbanen truer også planer om utvinning av sjeldne jordmetaller:

Les også Stengt jernbane truer planer om utvinning av sjeldne jordmetaller

Et tog har sporet av på Ofotbanen i Nord-Sverige.

– Vi opplever at det er en økende forståelse for hvor viktig denne jernbanen er. Dels takket være inntektene som LKAB gir til den svenske staten, dels til transport av varer og personer. Det forestående Nato-medlemskapet gir en annen dimensjon til Malmbanans strategiske betydning, sier Lindberg.

Fylkesråd: – Skuffet

Ved Narvik Havn og Narvikterminalen er det helt stille. Ingen malmbåter eller stor aktivitet å se. Slik har det vært siden 17. desember.

Fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

– Dobbeltspor på Ofotbanen må være en av de viktigste prioriterte samferdselsprosjektene i Nordland og for Norge, sier fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H).

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Ifølge regnestykket til direktør Børge Edvardsen Klingan ved Narvik Havn har togulykken har ført til at verdier for 5–7 milliarder kroner i markedsverdi på fisk og malm.

– Det er dramatisk for Narvik og brukerne av banen, sier havnedirektøren.

Fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H) deler bekymringene til næringslivet.

Les også Nordnorsk uenighet om Nord-Norgebanen: – Dropp luftslottet

Fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Ny nasjonal transportplan (NTP) legges fram allerede i år, og Kvensjø sier at fylkesrådet jobber inn mot regjering og Stortinget med å få midlene prioritert inn i planen.

Vi må erkjenne at Nordlandsamfunnet i denne saken ikke har blitt lyttet til. Vi kommer ikke til å gi oss før dobbeltspor på Ofotbanen er på plass. Vi har en forventning om at det kommer en bevilgning i kommende NTP, og at det vil sette fortgang på prosjektet.

Sverige sin Nato-søknad aktualiserer og tydeliggjør dette behovet.

Derfor vil vi ta en mer aktiv rolle inn mot svenske myndigheter, for å sikre fortgang i realiseringen av dobbeltspor på norsk og svensk side.

Godstog, CargoNet

Et godstog i Narvik før det setter kursen mot Malmö. Om bord er 400 tonn fisk fra Nord-Norge.

Foto: Vy