Hopp til innhold

Stopper regjeringens skatteendring: Hammerfest kan juble for 218 millioner kroner

Regjeringens støttepartier vil ikke gå med å de foreslåtte endringene i reglene for eiendomsskatt på bedrifter. I Hammerfest jubles det: Kommunen beholder 218 millioner kroner i årlige inntekter.

Hammerfest- Melkøya

Kristelig Folkeparti og Venstre vil ikke støtte regjeringens forslag om å fjerne einedomsskatt for bedrifter. Her: Melkøya i Hammerfest – som gir kommunen store skatteinntekter.

Foto: Allan Klo

I dag var leder i Stortingets finanskomité, Hans Olav Syvertsen i Hammerfest. Han benyttet besøket til byen som rommer Statoils enorme Snøhvit-anlegg med å avblåste debatten om fjerning av eiendomsskatten for bedrifter, eller skatt på verk og bruk.

Eiendomsskatt, Hammerfest

Hans Olav Syversen (KrF, til venstre), leder i Stortingets finanskomité og varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Foto: Allan Klo/NRK

– Vi kan ikke støtte dette forslaget, slik det foreligger fra regjeringens side. Dette kan få store konsekvenser for mange kommuner, sier Syvertsen til NRK.

Kunne mistet mange hundre millioner

Like før sommerferien sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag som tok sikte på å fjerne eiendomsskatten for bedrifter.

For Hammerfest og andre petroleumskommuner langs vestlandskysten ville det bety bortfall av flere hundretalls millioner kroner i skatteinntekter årlig.

Også vindkraftkommuner i Finnmark ville mistet skatteinntekter.

For Hammerfest er det inntekter fra snøhvitgassen som skal bygge framtiden i kommunen. Et inntektstap på 218 millioner kroner ville ført til at kommunen ville ha måttet si opp 120 ansatte og tatt ned driften med ytterligere 60 millioner kroner.

– De inntektene vi har fra eiendomsskatten betyr alt for Hammerfest, sier varaordfører Marianne Sivertsen Næss.

Melkøya

Snøhvit-anlegget på Melkøya er melkekua til Hammerfest, som årlig har en eiendomsskatt-inngang på 218 millioner kroner – 180 millioner av disse fra Statoil.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Reagerer på manglende utredning

Da finansdepartementet sendte ut høringsforslaget før sommerferien, var det uten at det var gjort beregninger for hva dette ville bety for berørte kommuner.

Dette reagerer Hans Olav Syversen på.

– Jeg litt skuffet over at høringsnotatet ikke sier noe om man skal kompensere for det bortfallet av inntekter for kommuner. Her har man på en måte overlatt til hver enkelt kommune å utrede konsekvensene.

– Dette ble sendt ut rett før ferien, med frist rett før valget. Hvor seriøst kan man ta et slikt forslag?

– Man må alltid ta ting seriøst når det kommer fra regjerings hold. Men jeg forstår godt at du spør.

Høyre om for Venstre

Venstre ville for én måned siden ikke si så mye om partiets holdning til denne saken. Men nå sier nestleder og finanspolitiske talsmann Terje Breivik at det ikke er aktuelt for Venstre å støtte regjeringen.

Terje Breivik med mikrofoner i ansiktet

Terje Breivik, nestleder i Venstre.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Selv om intensjonene bak endringsforslaget er gode, er det uaktuelt for Venstre å støtte et forslag som gir så store økonomiske konsekvenser for kommunene, sier Breivik til NRK.

Dermed er det ikke lengre flertall for Finansdepartementets forslag. Leder Syvertsen i finanskomiteen avlyser likegodt hele debatten.

– Jeg tror ikke regjeringen kommer til å fremme et forslag som ligner på dette som nå er ute på høring. Og jeg tror høringssvarene vil vise at konsekvensene er så dyptgående at dette vil komme i en helt annen form – dersom det kommer senere, sier Syvertsen.