Hopp til innhold

Flere brudd på kjøre- og hviletid: – Hadde ikke gjennomført døgnhvilen

Statens vegvesen har gjennomført flere trafikkontroller i Finnmark. Resultatet var flere anmeldelser og bruksforbud.

På Kvenvikmoen trafikkstasjon ble flere vogntog stanset og kontrollert i starten av juni 2024.

Det ble gjennomført flere kontroller av kjøretøy i starten av juni av Statens vegvesen i Øst- og Vest-Finnmark.

Foto: Statens vegvesen

Sjåføren hadde ikke gjennomført døgnhvilen sin i en 24-timersperiode, og hadde kjørt for mye før han hadde tatt ukehvile, skriver Frode Simensen i Statens vegvesen i en e-post etter kontrollene de har gjennomført i Finnmark i starten av juni.

Den utenlandske sjåføren ble anmeldt for flere grove brudd på bestemmelser om kjøre- og hviletid etter at sjåføren ble stanset på Kvenvikmoen trafikkstasjon utenfor Alta.

Under kontrollene var det i tillegg seks sjåfører som ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid.

Alle busser og lastebiler som brukes til kjøre- og hviletidsregulert transport i Norge skal ha en digital fartsskriver. Dersom en analog fartsskriver bryter sammen, må den skiftes ut med en digital fartsskriver.

I Munkefjord i Sør-Varanger kommune var det en transportør som hadde utgått kalibrering på fartsskriver. Tor Steinar Wikan i vegvesenet i Øst-Finnmark opplyser at firmaet ble anmeldt.

– Det ble også gitt bruksforbud til en transportør der det manglet leieavtale mellom eier og leier.

Statens vegvesen utfører flere utekontroller i løpet av året. I juni 2024 ble det gjennomført kontroller både o Øst- og Vest-Finnmark.

Flere tunge kjøretøy ble kontrollert under kontrollene i starten av juni.

Foto: Statens vegvesen

Trafikksikkerhet

Utekontrollen i Statens vegvesen i Vest- og Øst-Finnmark har gjennomført flere kontroller for å sikre at veifarende ikke bryter trafikkreglene.

– Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken, skriver Statens vegvesen i en melding etter flere kontroller i Finnmark.

Vegvesenet opplyser at ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, så gjør de det de kan for å gjøre veien tryggere for alle.

– Avrenning fra fisketransport kan forårsake glatte og sleipe veger, og kan være til fare for miljøet. Ved å stanse disse kjøretøyene, unngår vi trafikkfarlige situasjoner. Ved å kontrollere at kjøre og hviletid er i henhold til regelverk og at kjøretøyet ikke er lastet med mer enn tillatt, gjør vi det vi kan for å unngå sosial dumping i bransjen.

Les også Utenlandsk sjåfør anmeldt etter trafikkontroll: – Vi måtte innhente vogntoget

Statens vegvesen hadde i uke 5 en kontroll i Alta kommune. En trailer stoppet ikke på kontrollen. Sjåføren ble anmeldt for dette.

Fiskevann og bamser

Det ble under kontrollene avdekket at flere sjåfører hadde dårlig sikt på grunn av gjenstander i førerhuset på vogntogene.

En sjåfør hadde for mange bamser i førerhuset da sjåføren ble stanset i Karasjok.

– Sjåføren fikk kjøre videre når han hadde ryddet frontrute for bamser.

Flere vogntog fikk bruksforbud på grunn av for mye fiskeavrenning.

Sjåførene fikk kjøre videre når fisken var frosset ned og avrenningen stoppet.

Bøtelagt for kabotasje

I Lakselv fikk et utenlandsk foretak et gebyr på 6000 kroner i gebyr på grunn av mangelfylte fraktedokumenter under en kabotasjetransport i Norge.

– Det var ikke påført registreringsnummeret til trekkbilen på fraktedokumenter. Sjåføren fikk kjøre videre når fraktedokumenter var i orden, skriver Simensen i rapporten.

Kabotasje er transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat.

Les også Fire lastebiler fikk kjøreforbud: – Et dekk som eksploderer kan bli alvorlig

Et av vogntogene som ble kontrollert under storkontroll i Tana og Sør-Varanger i Finnmark 21 og 22. februar.

Kjørte med piggdekk

Under kontrollen ved trafikkstasjon i Kirkenes hadde vegvesenet fokus på lette biler med tilhengere og varebiler.

Det var tre kjøretøy som fikk gebyr for ulovlig bruk av piggdekk, og det ble også skrevet ut syv gebyr for tekniske mangler på lys.

Tana var det syv kjøretøy som fikk kontrollseddel for tekniske mangler. En av dem var en henger som fikk kjøreforbud på grunn av brems- og lysmangler.

En henger som ble stoppet i en trafikkontroll i Øst-Finnmark manglet parkeringsbrems.

En henger som ble stoppet i en trafikkontroll i Øst-Finnmark manglet parkeringsbrems.

Foto: Statens vegvesen

Måtte få tak i ny sjåfør

Under kontrollene i Vest-Finnmark fikk to vogntog og en lastebil gebyr for å kjøre med overlast. Kjøretøyene fikk også midlertidig bruksforbud og måtte omlastes og avlastes før de kunne kjøre videre.

Det ble sendt en rapport til Arbeidstilsynet på en lastebilkran som ikke var kontrollert innenfor fristen, og tre rapporter ble sendt til Skatteetaten på grunn av manglende betaling av avgift for å trekke en henger.

En sjåfør ble anmeldt for manglende førerrett på tyngre kjøretøy klasse C.

– Det måtte komme en ny sjåfør å overta kjøretøyet.

Les også Kjæresteparet Emil og Ingvild ble bare 20 år

Ingvild Reinaas Bjørshol (20) fra Levanger og Emil Myhre Marienborg (20)