Hopp til innhold

Stanser overvåkningen 10. juni

Pengemangel fører til stans av overvåkningen av Nordnesfjellet i Kåfjord.

Nordnesfjellet
Foto: Tor Even Mathisen

NVE(Norges vassdrags- og energidirektorat) bevilget kun tre millioner, av de 30 millionene som Fjellskred i Troms ba om.

Og nå er kassa tom, sier leder i Fjellskred i Troms, Bjørn Inge Mo.

– Jeg har ikke noe mandat til å bruke utover de budsjettene og de midlene som vi har disponibel, penger vi får fra NVE og det vi bidrar med i egenandel i fra kommunene. Så det vil rett og slett si at alt stenges ned, og den overvåkningen som i dag foregår vil stoppe opp, sier Bjørn Inge Mo.

Farlig fjell

Nordnesfjellet i Kåfjord er betegnet som et Norges farligste fjell. Fjellet beveger seg 3-4 centimeter i året, og om det skulle rase, vil 8 til 16 millioner kubbikmeter med fjell rase ut i Lyngenfjorden og skape en tsunami

Bjørn Inge Mo liker dårlig at det prioriteres så svakt fra myndighetene.

– På Åkenes i Tafjord, som er i en driftsfase, som egentlig bare har vedlikehold og avlesing av data har fått et driftsbudsjett på 17–18 millioner, mens vi som er i en utbyggingsfase har fått et driftsbudsjett på 3 millioner, så det er helt klart at de ikke prioriteter oppbyggingen av anlegget på Nordnes, sier Mo.

Les også: Setter liv og helse i fare

Les også: Nordnesfjellet glir mer

Les også: Krever at overvåking fortsetter