Hopp til innhold

Krever at overvåking fortsetter

Fjellskred i Troms hadde bedt om 30 millioner kroner for å videreføre overvåking av Nordnesfjellet, men de fikk bare 3 millioner. Dette mener Nordnes-beboere er altfor lite.

Nordnesfjellet
Foto: Tor Even Mathisen

Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden er betegnet som Norges farligste fjell. Ei enorm sprekk i fjellet utvider seg med 3-4 cm i året. Mellom åtte og 16 millioner kubikkmeter fjell står i fare for å rase ut i sjøen. Det kan i verste fall skape en 45 meter høy flodbølge.

I forrige uke gikk det syv mindre ras i dette området, som er mellom Manndalen og Skibotn i Nord-Troms.

Nordnesfjellet

Sprekken i Nordnesfjellet

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Bevilger ikke nok penger

Karin og Enok Isaksen bor i Nordnes, som er mellom Manndalen og Skibotn. Befolkningen i Nordnes ble i forrige uke evakuert på grunn av rasfaren , men Karin og Enok Isaksen valgte å bli igjen på gården sin, fordi de ikke kunne la sauene bli igjen.

Nordnesfjellet blir nå overvåket, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger en stopper for overvåkingen . Fjellskred i Troms hadde bedt om 30 millioner kroner for å videreutbygge overvåkingen. De fikk bare 3 millioner.

Overvåkningsstasjonen er like ovenfor hjemmet til Karin og Enok Isaksen. Nå ber de om at myndighetene fortsetter arbeidet med rassikring og at de fortsatt overvåker fjellet.

Karin og Enok Isaksen

Karin og Enok Isaksen i Nordnes

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

– En trygghet

– Hvis det varslingsanlegget kommer fram til at det er så store forandringer som skjer at nå kan det bli fare for et større skred, så må vi flytte. Det er jo klart. Det er en trygghet for oss å ha det varslingsanlegget.

– Hva tenker du om at staten ikke har bevilget mer penger til dette prosjektet?

– Det er dårlig. Tidligere er det jo bevilget mye penger, slik at det har kunnet komme igang. Hvis de nå skal slutte med det, så er kostnaden de allerede har hatt vært til ingen nytte. Det bør følges opp, for det er en sikkerhet.

Enok Isaksen forteller at det hver vår raser ut stein i området. Han hørte også et av rasene som gikk i området i forrige uke.

– Man er litt på vakt om våren, ifall det skulle gå større ras, sånn at man kan ta beina fatt og komme seg vekk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.