Hopp til innhold

Setter liv og helse i fare

Leder av Fjellskred i Troms raser mot NVE . Overvåking av Nordnesfjellet stopper opp.

Lyngen

Sprekken vokser hvert år.

Foto: NGU / SCANPIX


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stopper overvåking av Nordnesfjellet i Lyngen.

– Dette er helt utrolig, sier en opprørt leder for Fjellskred i Troms. , ordfører i Kåfjord og leder i Troms arbeiderparti, Bjørn Inge Mo
.

Fjellskred i troms hadde bedt om 30 millioner kroner for å videreføre overvåking av fjellet. De fikk bare 3 millioner.

Norges farligste fjell

– Norges vassdrags- og energidirektorat setter liv og helse i fare til menneskene som bor rundt Lyngenfjorden og Storfjorden, sier Mo.

I fjor overtok NVE ansvaret for å fordele penger til overvåking av skredutsatte fjellområder i landet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det første NVE gjør er å stoppe bevilgningene til å bygge opp et overvåkingssystem til det som er betegnet som Norges farligste fjell, Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden.

Tidligere fjellskred i Norge

Norge har opplevd flere store fjellskredulykker tidligere. De største var Rasulykkene i Loen i 1936 og 1905, samt Tafjord-ulykka i 1934

Tsunami på 45 meter

Ei enorm sprekk i Nordnesfjellet utvider seg med 3-4 cm i året. 8 - 16 millioner kubikkmeter fjell står i fare for å rase ut i sjøen. Det kan i verste fall skape en 45 meter høy flodbølge.

Lyngseidet i Lyngen kommune

Disse bygningene på Lyngseidet er blant de som blir liggende under vann hvis katastrofen skjer.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Sunamien vil skylle over flere bygder langs fjorden. Uten varsling og evakuering vil sunamien ta menneskeliv.

Eneste måten å sikre seg mot en katastrofe dersom fjellet skulle rase ut er å forutsi et skred så tidlig at man kan ta sine forholdsregler og evakuere folk.

– Det er nettopp denne muligheten NVE nå tar fra oss, sier Bjørn Inge Mo.

krekkscenario Lyngen

Mesteparten av kommunesenteret Lyngseidet blir liggende under vann.

Foto: Fylkesmannen i Troms

Alt stopper opp

Stortinget tredoblet i 2009 bevilgningene til fjellskred-overvåkning i Norge.

I budsjettforslaget blir det spesielt pekt på behovet for å bedre overvåkning av Nordnesfjellet.

– Til tross for det velger altså NVE å redusere bevilgningene til bare 3 millioner kroner, sier Mo.

– Bare en helt nødvendig grunnboring vil koste 10 millioner kroner. Det har vi nå ikke penger til. All videre oppbygging av fjellovervåkninga stopper opp.

Arbeidet er i oppbyggingsfasen og vi opplever nå at NVE overkjører hele prosjektet, sier Bjørn Inge Mo.


Kan stoppe byggevirksomhet

– Dette er ikke gode nyheter, sier fylkesberedskapssjefen hos Fylkesmannen i Troms, Per Elvestad.

– Nordnesfjellet er definert som et høyrisiko-område.

Det betyr at dersom man mangler en god skredvarsling kan det få følger for byggevirksomheten i de områdene som trues av sunami dersom raset går.

Det er for eksempel helt utelukket å bygge tunge institusjoner som syke -og aldershjem. Også annen byggevirksomhet kan bli stoppet.

Vår jobb er å utarbeide beredskapsplaner i tilfelle en ulykke. Uten å vite hvilken varsling vi kan vente oss er det svært vanskelig å utarbeide slike planer, sier Elvestad.

- Prioriterer nasjonalt senter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier de jobber med å etablere et nasjonalt overvåkningssenter på Sunnmøre.

– Vi har derfor valgt å prioritere eksisterende overvåkning framfor å investere i nye tiltak, sier avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i NVE.