Hopp til innhold

Nordnesfjellet glir mer

Geologer anbefaler økt overvåking av det rasfarlige fjellet.

Nordnesfjellet

Nordnesfjellet er i bevegelse og man frykter ras og flodbølge.

Foto: Tor Even Mathisen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) anbefaler skjerpet overvåking av Nordnesfjellet på østsida av Lyngenfjorden, tvers overfor kommunesenteret Lyngseidet i Nord-Troms.

5 cm i året

Fjellmassivet beveger seg med mer enn 5 centimeter i året.

Dessuten skriver NGU i sin rapport at det er en svak indikasjon på at bevegelsen har økt de siste åra.

NGU mener at det ser ut til at bevegelsene i fjellet er styrt av temperaturen. Frost og permafrost vil derfor være viktig for stabiliteten i fjellet.

Stigende temperatur som følge av klimaendringene, kan derfor være med på å gjøre fjellet mer ustabilt.

45 meter høy tsunami

Hvis det verste skulle skje, at fjellpartiet som omfatter inntil 22 millioner kubikkmeter stein løsner og raser ned i fjorden, kan det skape en flodbølge, en tsunami som er 45 meter høy.

Det vil være katastrofalt for store områder på vestsida av fjorden, først og fremst på strekninga Koppangen – Lyngseidet - Furuflaten.

Blant annet kommer nesten hele kommunesenteret Lyngseidet til å bli satt under vann.

Større trygghet

I revidert nasjonalbudsjett er 20 millioner kroner ennå "ledig". Her peker staten på at Nordnesfjellet nettopp er et område der pengene må settes inn for å bedre overvåkinga.

Leder for Fjellskred i Troms, Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Moe, sier at penger til økt overvåking av fjellet også betyr større sikkerhet for folk.

- Det betyr at vi kan varsle et skred lenge før det kommer og sette i verk nødvendig evakuering, sier han til NRK.