Hopp til innhold

Frykter unge skygger unna jobb i barnehage: – Vi må snakke opp yrket

Barnehagelærere frykter at den dårlige omtalen av deres yrke vil gjøre stor skade for rekrutteringa framover. Nå må vi snakke varmt om den viktige jobben, mener de.

– Å jobbe i barnehage har fått ufortjent dårlig omtale, sier Ragnhild Andersen.

– Det er veldig trist at det negative fokuset har fått så stor plass, men det er jo også en realitet, legger Veronica Åsheim til.

De to har kun et par måneder igjen på barnehagelærerutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet, før de skal ut i arbeidslivet og bidra til å tette store hull i vaktplanen ute i de norske barnehagene.

Ragnhild Andersen og Veronica Åsheim

Ragnhild Andersen og Veronica Åsheim går siste året på barnehagelærer ved UiT – Norges arktiske universitet. De håper flere vil velge samme retning etter de er ferdige.

Foto: Anita Føleide / NRK

Allerede er de blitt henta inn underveis i studiet for å hjelpe til i en tid hvor man opplever stor vikarmangel.

Ragnhild og Veronica gleder seg til å brette opp ermene for fullt – til tross for at barnehagene har store utfordringer.

Barnehage

Etter pandemien har det vært et høyt sykefravær
blant de ansatte.
Tall fra NAV viser at det er
nesten dobbelt så høyt sykefravær i barnehager
som gjennomsnittet i landet ellers.

Barnehage

Ifølge barnehageloven skal det være minst en
ansatt per tre barn når barna er under tre år,
og en ansatt per seks barn når barna er over tre år.
På grunn av for få voksne på jobb, har flere
barnehager måtte hatt begrenset åpningstid
eller stengte avdelinger.

Det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer.

Flere barnehageansatte har fortalt at de er sliten
på grunn av en krevende arbeidshverdag,
og at det til syvende og sist går ut over barna.

Studentene håper det negative fokuset ikke vil skremme andre fra å ta samme yrkesvei.

– Jeg skjønner den frykten unge kan ha, men jeg tenker at det er viktig å få belyst hvor fantastisk bra jobb det er, sier Ragnhild.

Innen den 15. april skal søknadene til høyere utdanning være levert.

Les også: Utdanning til praktiske yrke garanterer jobb, men Sofia (18) og Sarah (18) satsar truleg teoretisk

Sofia Gjesdal Stefanidou (18) og Sarah Wiksnes (18) ved Hetland VGS
Sofia Gjesdal Stefanidou (18) og Sarah Wiksnes (18) ved Hetland VGS

Færre blir barnehagelærer

Det er ikke bare studentene på barnehagelærerutdanninga som er bekymra for de kommende søkertallene. For det har vært en kraftig nedgang i søkertallene.

Det var 3.042 som hadde barnehagelærer som førstevalg i 2022, hele 1093 færre enn året før. Det er en nedgang på 26 prosent.

– Vi vet at noen yrker som har vært i vinden og fått positiv medieomtale, har fått en sterk oppsving i søkertall. For eksempel da vi hadde 113-serien, så vi at søkertallene til ambulansearbeider gikk opp, sier Marit Overrein, karriereveileder i karriereveiledning.no.

Hun påpeker at den negative trenden er vanskeligere å se like tydelig.

– Men unge mennesker blir påvirket av det de hører, enten det er i media eller fra nærmere omgivelser.

Marit Overrein, karriereveileder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Marit Overrein i karriereveiledning.no opplever stor trafikk i disse dager fra unge som skal søke seg inn på høyere utdanning.

Foto: Magdalena Fosshaug / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Hun og kollegene får mange spørsmål i disse dager fra unge som skal søke seg inn på høyere utdanning, før fristen går ut 15. april.

Noen av dem kommer med skepsis til enkelte yrker.

– Dem møter vi med nysgjerrighet og hjelper dem med å utforske og utfordre de tankene som de kanskje har om yrket. Enten kan de ha hørt noe i media, eller fra foreldrene sine. Vi prøver å heller få dem til å utforske sine egne verdier og egenskaper opp mot det yrket.

Les også: Fryktar utrygge barn: – Bemanninga i norske barnehagar er kritisk

Foreldre Kristine og Tonje
Foreldre Kristine og Tonje

Forstår om de unge er i tvil

Som styrer i Snehvit barnehage i Alta, merker også Hanne Hesjevik at det å jobbe i
barnehage har fått en negativ omtale de siste årene.

– Hadde jeg vært ung nå og gått på videregående skole, så hadde jeg tenkt at «barnehage, det har jeg ikke lyst til å utdanne meg innen. Der er det jo bare dårlig lønn og der er ikke folk. Hvorfor skal jeg slite meg ut, og ikke få penger for det?».

– Og det er klart – hvem vil da komme til yrket?

Hanne Hesjevik er styrer i Snehvit barnehage i Alta

Hanne Hesjevik har jobbet i Snehvit barnehage i 23 år. Nå er hun styrer i den private barnehagen, men er usikker på om hun hadde turt å ta samme yrkesvei om hun var ung i dag.

Foto: Anita Føleide / NRK

Kollega og pedagogisk leder Hanne Merethe Kristensen er redd det vil bli færre pedagoger framover.

– Jeg frykter jeg ikke får disse gode og kreative folkene sammen med meg. Selv kommer jeg aldri til å slutte og elsker dette yrket over alt på jord. Jeg har vært her i 28 år og tror aldri jeg kommer til å slutte.

Hva er det du elsker så mye med dette yrket?

– Selvfølgelig er det ungene. Jeg elsker at de kommer og møter meg med en klem på morgenen, forteller den pedagogiske læreren rørt.

Pedagogisk leder i Snehvit barnehage, Hanne Merethe Kristensen

Hanne Merethe Kristensen er pedagogisk leder på en avdeling for barn mellom tre og seks år i Snehvit barnehage. Hun håper flere vil bli hennes kollega også i årene framover.

Foto: Anita Føleide / NRK

Barnehagen i Alta opplever, som de fleste barnehager – å ikke få søkere til utlyste stillinger. I perioder har de også slitt med å ha nok folk på jobb i hverdagen.

Utfordringene står i kø når hendene ikke er mange nok, men barnehagestyreren mener allikevel at både hun og andre i yrket også må få fram fordelene.

– Vi må få fokus på alt det som er bra også. Blir det bare snakk om lønn og ressursmangel, så er det ingen som har lyst til å bruke tid på å utdanne seg innenfor yrket vårt.

Les også: Ber foreldre respektere todagersregelen etter omgangssyke

Jesper Tørdal (3) og Hennie Arntsen Erichsen (2) i Duestien barnehage.
Jesper Tørdal (3) og Hennie Arntsen Erichsen (2) i Duestien barnehage.

– En jobb med mange muligheter

På universitetet i Alta går diskusjonen blant sisteårsstudentene på barnehagelærer-utdanninga.

Dårlig bemanning, dårlig tid, mange og flere oppgaver er blant temaene som tas opp dem imellom.

De er fullt klar over utfordringene i deres kommende yrke, samtidig er de bestemt på at de også vil snakke varmt om det å jobbe i barnehage, så flere blir klar over de positive sidene.

Ragnhild Andersen går siste året på barnehagelærerutdanninga

Studentene på sisteåret barnehagelærerutdanninga på UiT Norges arktiske universitet diskuterer rundt bordet. De er enige i at selv om der er store utfordringer i deres kommende yrke, gleder de seg til å ta fatt på det.

Foto: Anita Føleide / NRK

Hvorfor vil du inn i dette yrket?

Det er jo selvfølgelig på grunn av ungene. Det å kunne gjøre en forskjell, det er mange muligheter. Du kan gå på turer, leke, flire – og så har du den gode varme klemmen fra et barn som virkelig mener det. Det er så ærlig og ekte, avslutter Ragnhild Andersen, og legger til:

– Jeg synes det er et flott yrke.

Les også: Skrikende behov for samisktalende fagfolk i skoler og barnehager

Diddi mánáidgárdi
Diddi mánáidgárdi