Skal samarbeide om transport i nord

Et forslag til felles transportplan er nå klar. Det er utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av Norge, med representanter fra transportmyndighetene i Sverige, Finland og Russland.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, sier at hvert land skal finansierer prosjektene som ligger på sin side av grensen.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Hovedproblemet har vært at infrastrukturen ble bygget opp under den kalde krigen. Nettverkene har gått nord-sør, mens behovene nå i økende grad er transportruter mellom øst og vest.

Utenriksdepartementet

Forslag til transportplan for Barentsregionen legges fram i Narvik 24. september.

Bakgrunnen er at Norge, Sverige, Finland og Russland ønsket en felles transportplan for Barentsområdet, sier regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak.

– Det gjelder vei, jernbane, havner og lufttrafikk. Men dette er et stort område og et slikt arbeid har aldri vært gjort tidligere. Dette er i høyeste grad en pilotversjon vi legger fram, sier han.

Infrastruktur fra den kalde krigen

nordområdene

Nå skal en felles transportplan for Barentsregionen utarbeides. Hovedproblemet har vært at infrastrukturen ble bygget opp under den kalde krigen.

Foto: Google earth

Det var det norske formannskapet i Barentssamarbeidet som tok initiativ til å få utarbeidet en felles transportplan for hele Barentsregionen.

Hensikten var å få bedre oversikt over utviklingen av transportsystemet på tvers av landegrensene i nord. Det er første gang noen sinne at det blir utarbeides en felles transportplan for regionen.

Utenriksdepartementet har tidligere konstatert at hovedproblemet har vært at infrastrukturen ble bygget opp under den kalde krigen. Nettverkene har gått nord-sør, mens behovene nå i økende grad er transportruter mellom øst og vest.

Et forslag til plan er nå klart. Dette er utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av Norge, med representanter fra transportmyndighetene i Sverige, Finland og Russland.

– Transportsystemet i Barentsregionen må forbedres for å møte transportbehovene til folk og næringsliv. Jeg ser fram til å motta og å diskutere forslaget til en felles transportplan med mine kolleger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Mener luftfart blir viktig

Samferdselsminister Marit Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad ser fram til å motta og å diskutere forslaget til en felles transportplan.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder i næringsforeningen i Tromsø, Grete Kristoffersen, sier at et slik arbeid på tvers av grensene er viktig.

– Når vi snakker om å styrke næringsutvikling i Barentsregionen så kommer samferdsel høyt på lista over ting vi må styrke, sier hun

Hun peker på luftfart som essensielt for næringslivet. Hun ser for seg direkteruter mellom de største byene.

– Det kan for eksempel være fly fra Tromsø til Oulo, Luleå, eller til Arkhangelsk, sier hun.

Skal spytte inn egne penger

Naimak sier at hvert enkelt land vil stå for finansieringen innenfor det som skjer i sine landegrenser.

– Hovedprinsippet er at hvert land investerer det som trengs i sitt land, men at man er enig i hvilke korridorer man investerer på, sier han.