– Norge går for hardt ut mot Russland

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad frykter kraftige tilbakeslag i det samarbeidet som de siste 20 år er bygd opp i Barentsregionen.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Knut Åserud

– Jeg synes vi har lagt oss på en veldig hard tone. Jeg skulle ønske at vi valgte mer dialog i stedet for konfrontasjon. Det er en alvorlig situasjon som utspiller seg på Krim-halvøya, og at det er helt på sin plass at internasjonale og norske myndigheter reagerer. Men jeg skulle ønske at dialogen var bedre, for det er nettopp det vi har bygd opp over så mange år, sier Sjåstad.

Barentsregionen har eksistert i over 20 år. Regionen som så dagens lys i 1993, strekker seg fra Lofoten i vest, via Nord-Sverige og Nord-Finland til Komi-republikken i Nordvest Russland.

Den kalde krigen var forbi og det var igjen tid for fredelig samhandel og folk til folk-samarbeid. Det er en visumfri sone på begge sider av den norskrussiske grensa. Grensa ble i fjor passert over 300.000 ganger.

Folk på gata frykter konsekvenser

Folk på gata i Alta frykter at den russiske anketeringa av Krim-halvøya fra Ukraina vil få konsekvenser i nord.

«Helt klart at det kan få konsekvenser, og det får konsekvenser. Bare tenk på lakseeksporten, for oss vil det være en katastrofe. Vi har ikke noe annet å gjøre enn å følge opp de vedtakene som er gjort av våre samarbeidspartnere i Nato.»

«Jeg ser det fra to sider, fordi jeg har en familie i Russland. Jeg hører deres mening, i tillegg til den vestlige. Russerne mener det er kjempepositiv det som skjer. Samtidig som Vesten påstår at Russland har en maktsyk far som holder på å ødelegge for alle sammen.»

«Det samarbeidet som vi har opparbeidet oss gjennom mange år har vært en eventyrreise. Fortsetter dette er jeg redd det vil reverseres.»

– Vi kan risikere å gå noen skritt tilbake

Nå møtes Russland av internasjonal fordømmelse – en kritikk de møter med å nekte observatører fra OSSE – organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa -å inspisere russiske militæranlegg.

Og Norge ønsker å reagere sterkt, sa utenriksminister Børge Brende tirsdag.

Derfor frykter fylkesordføreren i Finnmark at det kalde politiske klimaet igjen skal merkes godt i nord.

– Jeg ser for meg at det i første omgang kan bli litt kaldere fronter og vanskeligere å bevege seg fritt. Den positive utviklingen vi har sett over tid kan stoppe opp, og i verste fall gå noen skritt tilbake, forteller Sjåstad.

– Det vil gå tilbake til det normale

Distriktsredaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud tror at reaksjonene som kommer fra vesten vil være der en stund.

Morten Ruud

Distriktsredaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Men etter hvert vil det gå tilbake til det normale. Vi har for mye forbindelse med hverandre til at det kan vare, sier Ruud.

Han mener at Norge må ha en tydelig mening om dette.

– Russland har regnet med dette, og visste at det kom til å bli mye bråk internasjonalt. Sånn som jeg kan se det er det to motiver som driver Russland; det historiske og at de føler at Nato tråkker dem på tærne, forteller Ruud.